ALeviliği İslama bağlamaya çalışanlara 130 soru

ALeviliği İslama bağlamaya çalışanlara 130 soru

1 : Kırklar meclisine Allah katılmışmıdır? musaibi kimdir?
2 : Kırklar meclisinde Muhammedin konumu nedir?
3: Muhammet kırkların içinde mi? dışın da mı?
4 :Kırklar Müslüman iseler Muhammed-in peygamberliğini neden kabul etmezler?
5 : Kırkları oluşturanların hepsi aynı zamanda mı dünyaya gelmiştir?
6 : Kırklar ceminde hangi duaz-ı imam okunmuştur? bir örnek verirmisiniz?
7 : Kırklar ceminde hangi ulu ozanın deyişleri eşliğinde semah dönülmüştür? bir örnek verirmisiniz?
8 : Kırklar ceminde musaip olan Muammet ile Ali, nasıl olup ta birbirleriyle damat kayınpeder olmuşlardır?
9 : Alevilikte müsahipler birbirlerinin kızlarıyla evlenebilirler mi?
10 : Diğer imamların müsahibi varmıdır?
11 :Müsaiplik oradan gelmişse, neden Araplarda müsaiplik yoktur?
12 : Kırklar meclisinde Kur-an okunmuşmudur?
13 : Kur-an Alevilerin kitabı-mıdır? kitabı ise neden onu hiç okumazlar ve bilmzler? değilse bu nasıl olur?
14 : Kur-an kelamımız ise orada neden Alevilik öğretisinden tek bir satır bahsedilmez?
15 : Kur-an yazılırken Allah tek başına mı yazmıştır? yoksa kırklarla birlikte mi yazmıştır?
16 : Kırklar Arap olduklarına göre, bizim dedelerimiz nasıl evladı resul oluyorlar?
17 : ALLAH-MUHAMMED-ALİ üçlemesi aslında bir ve ALİ olduğuna göre,
cemleri kim yürütmüştür?
18 : Cemleri yürütürken posttaki pirin dışındakiler hep birlikte semaha kalkmışlarmı dır?
19 : Allah-ın müsahibi yoksa neden yoktur?
20 : Muhammet mirac-da kiminle görüşmüştür?
21 : Arş-ın kapısında yatan arslan kimdir?
22 : Muhammed mirac dönüşü uğradığı kırklar meclisindekileri niçin tanımamıştır?
23 : MUHAMMET ASLANA VERDİĞİ YÜZÜĞÜ DAHA SONRA KİMDEN GERİ ALMIŞTIR?
24 : MUHAMMET-E HATEMİNİ GERİ VEREN KİŞİ ALİ OLDUĞUNA GÖRE, ALİ ALLAH-MIDIR?
25 : Muhammet kırklar meclisine girdiğinde kırklar tamam şekilde orada olduklarına göre, kendisi kırk birinci kişi olmuyor mu??
26 : Aleviler mevcut Kur-an-a Osman Kur-an-ı diyorlar!!!!, ellerinde aslı olmadığına göre, yine o kitaptan alıntı yapmaları doğrumudur?
27 : Aleviler hadislere emevi uydurması diyorlar! hal böyle olunca o dönemle ilgili bilgileri nereden ediniyorlar?
28 : Cemler bağlamasız olmadığına göre, kırklar cem yaparken kim bağlama çalmıştır? zakirliği kim yapmıştır?
29 : Mesela Allah. Muhammet, Ali cem yürütürken bağlama çalmış mıdır?
30 : Araplarda neden bağlama yoktur?
31 : Alevilikte tek eşlilik esas olduğuna göre Muhammed-in onlarca eşi ne anlama geliyor?
32 : Ali-nin sekiz eşi ne anlama geliyor?
33 : Hasan-ın yüzlerce eşi ne anlama geliyor?
34 : Muhammet ve Ali insan olduklarına göre Allah-ta insan mı dır?
35 : iKİSİNİ GÖRDÜĞÜMÜZE GÖRE ALLAH-I NİYE GÖREMİYORUZ?
36 : KIRKLARIN HEPSİ HAK-KA yürüdüğüne göre, Allah-ta hak-ka yürümüş müdür?
37 : YOL CÜMLEDEN ULU OLDUĞUNA GÖRE, YOL. ALLAH-MUHAMMET-ALİ-DEN DE ULUMUDUR?
38 : Aleviler deyişlerinde Ali-ye tanrı derler, dualarında ona yakarırlar,
bu durum kırklar hiyerarşisine aykırı değil midir, yani kırkların kırkı da bir olduğuna göre bu ayrım niye? Allah ve Muhammet-e saygısızlık olmuyor mu?
39 : ALEVİLER CEM EVLERİNE VE YAŞADIKLARI EVLERİN EN MÜSTESNA YERLERİNE ALİ-NİN RESİMLERİNİ ASARLAR DA, MUHAMMET-İN RESİMLERİNİ NEDEN ASMAZLAR?
40 : Aleviler cemlerinde dolu içerler, Allah ve muhammet-te içmiş midir?
41 : İçki kur-an da neden yasaktır,
42 : Muhammet-in ölümünden sonra Ali, Ebu Bekir-e, Ömer-e ve Osman-a neden biat etmiştir?
43 : Hasan Muaviye ye, babasının ve dedesinin, dolayısıyla Allahın postunu neden altın karşılığı devretmiştir?
44 : Ali Ömer ve Osman ile nasıl kız alışverişi yapmıştır?
45 : Ali kendisine ” sen Allahsın ” diyenleri neden öldürmüştür; bu olay aynı zamanda Alevilik inancına aykırı değil midir?
46 : Kırklar meclisinde olduğu iddia edilen İMAMLAR nasıl oluyor da yüz-yüzelli sene sonra doğup ve yaşıyor olabiliyorlar?
47: Ali-ye imam diyoruz da Muhammed-e neden imam demiyoruz?
48 : Muhammet ve Ali Alevi İslam için kılıç sallarken, diğer kırklar ve dolayısıyla Allah neden katılmamıştır?
49 : Aleviler cennet ve cehennem-e inanmazlar, devriyeye inanırlar, hal böyle olunca Allah-Muhammet-Ali geri gelmiş midir veya gelecekler mi?
50 : Kırklar meclisi yeniden toplanır mı?
51 : Allah ve Muhammet-te katılır mı?
52 : Allah ve Muhammet katıldığında sayı kırk değil de kırk iki olmaz mı?
53 : Duaz-ı imamlar yüzlerce yıl, ve ulu ozanların deyişleri bundan da sonra yazıldığına göre ALLAH-MUHAMMET-ALİNİN YÜRÜTTÜKLERİ CEMLER NEYE GÖRE YAPILMIŞTIR?
54 : Allah-Muhammed-Ali ve diğerleri kendi kendilerini mi kutsamıştır?
55 : Bu duaz-ı imamlarda anlatılanlar yaşanmış mıdır? yoksa ilerde yaşanacağı varsayılarak mı zikredilmiştir,
56 : Kırklar meclisindekiler ilerde başlarına hangi belaların geleceğini öngörmüşlerse! neden bunu engellememişlerdir?
57 : Bütün bunlar yaşandıysa! o esnada Ebu Bekir, Ömer,Osman, Muaviye, Ayşe neredeydiler?
58 : Uzun yıllar sonra yaşanacak olan Kerbela faciası önlenemez miydi?
59 : Hasan-ın zehirlenmesi önlenemez miydi?
60 : diğer dokuz imamın başına gelenler önlenemez miydi?
61 :Tanrı konumundaki Ali-nin hançerlenmesi durdurulamaz mıydı?
62 : Mesela Ömer gibi birine, kırkların ana tanrıçası Fatıma-yı tekmeletmek kabul edilebilir mi?
63: Kırkların tamamının isimleri nedir?
64: On dört masumu pak henüz bebek iken nasıl olurda kırklar meclisinde bulunurlar?
65: Kırklar meclisi Aleviliğin ve insanlığın başlangıcı olduğuna göre, Adem peygamber ve havva ana neden yok?
66: İnsanlığı büyük tufandan kurtaran Nuh peygamber neden yok?
67: İslam-ın atası olan İbrahim peygamber neden kırkların içinde yok?
68: Ali ile tur dağında buluşan Musa peygamber neden kırkların içinde yok?
69: 600 sene yaşadığı söylenen sultan Süleyman neden kırkların içinde yok?
70: Musa peygamber firavunlarla savaşırken kırklar neredeydi?
71: İsa çarmıha gerilirken kırklar neredeydi?
72: İsa babasız olarak dünyaya geldi, bu durum Aleviliğe uygun mudur?
73: İbrahim peygamber oğlu İsmail-i kurban etmek istedi, bu durum Aleviliğe uygun mudur?
74: İbrahim peygamberin çok eşliliği Aleviliğe uygunmu dur?
75: Adem-den İsaya kadar olan peygamberlerin, kırkların içinde olmamasının sebebi nedir?
76: Muhammet-Ali den önce bu peygamberler gelip gittiğine göre, Aleviliğin başlangıcı sayılan kırklar meclisinde bir yanlışlık olmuyor mu?
78: Yani… yüz yıllar sonra doğacak olan torununun torununu dahi kırklar meclisine alan Alevilik (Allah-Muhammet-Ali İslam-ı ) kendinden önce gelmiş olan peygamberleri neden almamıştır?
77: hal böyle olunca; Adem ve Havva, Alevi ( İslam ) dan sayılmıyorlar mı?
78: Adem ve Havva ceme katılmışmıdır?
79: Bunların musaibi kimdir?
80: piri mürşidi kimdir?
81: Hangi ocağa bağlıdırlar?
82: Cemde dem almışlarmıdır?
83: Cemin dedesi, zakiri kimdi;
84: On iki hizmetlisi kimlerdi?
85: Bunların zamanında hangi duaz-ı imam okunurdu?
86: Hangi ozan-ın deyişleri eşliğinde semah dönülürdü?
87: Mesela….Şeytan da bir melek iken, lanetlenmeden önce Alevimiy di?
88: Musaibi kimdi?
89: hangi ocağa bağlıydı?
90: Diğer dört melek te Alevi ( İslam ) mıydı?
91: Bunlarda cem tutup semah dönmüşmüdür?
92: Bu dört melekte kırkların içindemiydi? yada neden değildi?
93: Cebrail ayetleri kimden alıyordu? Ali-den mi? Allah-tan mı?
94: Azrail ölüm emirlerini kimden alıyordu? Allah-tan-mı? Ali-den-mi?
95: Mikail kimin sorularını yöneltecek kullara? Allah-ın-mı? Ali-nin mi?
96: İsrafil kimin emriyle boruyu üfleyecek? Allah-ın mı? Ali-nin-mi?
97: Kırklar Alevi islamın başlangıcı olduğuna göre, Kur-an-dan önce gelen diğer kitapları kim yazdı? Allah-mı Alimi?
98: Adem-den Muhammet-e kadar bütün peygamberleri Allah-mı gönderdi?
Ali-mi?
99: Kırklarda peygamber istenmediğne göre, neden bunca peygamber gönderildi?
100: Kırklar neden dört kitap gönderdi?
101: Kırklar hangi kitaba göre hareket ediyor?
102: Neden dört kitabın hiçbirinde Ali-den ve Kızılbaş-Alevilikten söz edilmez?
103: DÖRT KİTAPTA NEDEN KIRKLARDAN BAHSEDİLMEZ?
104: DÖRT KİTAPTA NEDEN NACİ-NACİYEDEN BAHSEDİLMEZ?
105: DÖRT KİTAPTA NEDEN KERBELA-DAN BAHSEDİLMEZ?
106: DÖRT KİTAPTA NEDEN ALLAH-MUHAMMET-ALİ ÜÇLEMESİ GEÇMEZ?
107: DÖRT KİTAPTA NEDEN ON İKİ İMAMDEN BAHSEDİLMEZ?
108: DÖRT KİTAPTA NEDEN DUAZ-I İMAM YOKTUR?
109: DÖRT KİTAPTA NEDEN NAAT-I ALİ YOKTUR?
110: DÖRT KİTAPTA NEDEN MERSİYE YOKTUR?
111: DÖRT KİTAPTA NEDEN ALEVİ DEYİŞLERİ YOKTUR?
112: DÖRT KİTAPTA NEDEN SEMAHTAN SÖZ EDİLMEZ?
113: DÖRT KİTAPTA NEDEN ON İKİ HİZMETTEN SÖZ EDİLMEZ?
114: DÖRT KİTAPTA NEDEN BAĞLAMADAN SÖZ EDİLMEZ?
115: DÖRT KİTAPTA NEDEN ENEL HAK DÜŞÜNCESİ YOKTUR?
116: DÖRT KİTAPTA NEDEN PİR,RAYVER, MÜRŞİT, DEDE DEN BAHSEDİLMEZ?
117: DÖRT KİTAPTA NEDEN 124 BİN PEYGAMBERDEN BAHSEDİLMEZ?
118: DÖRT KİTAPTA NEDEN HIZIR-DAN BAHSEDİLMEZ?
119: DÖRT KİTAPTA NEDEN BEKTAŞ VELİ-DEN BAHSEDİLMEZ?
120: DÖRT KİTAPTA NEDEN PİRSULTAN-DAN BAHSEDİLMEZ?
121: Kırkların içinde neden Muhammet ve Ali-nin baba ve annesi yoktur?
122: İslam dini-ni Muhammet-e gönderen Allah-mı dır? Ali-mi dir?
123: Diğer üç dini gönderen Allah-mı dır? Ali-mi dir?
124:Alevilikte geçen 124 bin peygamberin isimleri bellimi?
125: Hangisi hangi dine gönderildi?
126: Muhammedin bile peygamberliğini kabul etmeyen kırklar, diğer 123999 peygamberi nasıl kabul ediyorlar?
127: Kızılbaş-Aleviler neden yalnızca Kur-an-a ve dolayısıyla İslam-a karşı söylem geliştirmişler de diğer dinlere karşı geliştirmemişler?
128: Kızılbaş-Aleviler neden Kur-an-ın değiştirildiğini söylüyorda diğer üç kitabın değiştirildiğini söylemiyorlar?
129: Başlangıç sırasına göre ele alırsak, Kızılbaş-Aleviler neden dindaşları ile yani ADEM-NUH-İBRAHİM-MUSA-DAVUT-SÜLEYMAN- İSA gibi peygamberlerle müsaip olmamışlar da, yalnızca MUHAMMET ve onun sülalesi ile kırkları kurup müsaip olmuşlar?
130: Tevrat ile Kur-an aynı yaradılışı savunurken Neden Aleviler buna inanmazlar?

Sinan Isik

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Alevi Haber Web Sitesi