AABK'dan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Zor Sorular

AABK'dan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Zor Sorular

AABK'dan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Zor SorularStrasbourg'u ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Türkiye'deki...

A+A-

AABK'dan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Zor SorularAABK'dan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Zor Sorular

Strasbourg'u ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Türkiye'deki Alevilerin istem ve talepleri bir kez daha hatırlatılacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı çerçevesinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurul’na hitap etmek üzere 25 Ocak Salı günü Strasbourg’a geliyor.

2010 yılı başında Mevlüt Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlğı’na seçilmesinin ardından 47 ülkenin dışişleri bakanlarından oluşan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin dönem başkanlığını da geçtiğimiz Kasım ayında alan Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Strasbourg’da 6 ay sürecek olan dönem başkanlığını yürütecek. 25 Ocak, Salı günü Strasbourg ziyaretleri sırasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, saat 18.00’de, Strasbourg Kongre Sarayında, Strasbourg Başkonlolosu Zeynep Sibel Algan’ında katılacağı bir resepsiyonda Fransa’daki Demokratik Kitle Örgüt temsilcileri ile de bizzat görüşecek. Strasbourg, Place de Bordeaux adresindeki Palais Congres, Schuman Salonu ‘Erasme’ girişinde düzenlenecek olan, sadece davetli olan misafirlerin alınacağı resepsiyon saat 20,00’ye kadar sürecek.

Daveteliler arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Zorunlu Din Dersleri ile ilgili dava açan ve kazanan Hasan Zengin'in yanı sıra  Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu yöneticileri'de katılacak. Abdullah Gül'e Türkiye'deki Alevilerin istem ve talepleri bir kez daha hatırlatılacak.

Konu ile ilgili Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu şu açıklamayı yaptı:

Sayın Avrupa Parlementerleri,

AABK'dan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Zor SorularSayın Basın Mensupları,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Salı günü 25 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisinde bir konuşma yapmak ve soruları yanıtlamak üzere Strasbourg’da olacak.

Avrupa'da 1 milyon, Türkiye'de 20 milyon Alevinin sorunlarını her platformda gündeme getirmekteyiz ve çözüm önerileri sunmaktayız. Türkiye’nin tarihsel korkularından kurtularak farklı inançları koruyan, onların özgürlüklerini tanıyan bir devlet olması, daha demokrat, daha özgürlükçü bir toplum yaratmasını arzulamaktayız. Fakat bugüne kadar Türkiye’nin verdiği sözlerle uygulama arasında bir boşluk olduğunu görüyoruz. Alevilerin somut taleplerini görmemezlikten ve duymamazlıktan gelen hükümete sizlerin aracılığı ile sormak istiyoruz:

1. Alevilerden, Hristiyanlardan, Musevilerden, Ortadokslardan, Ateistlerden, Budist, Şaman ve tüm azınlıklardan alınan vergilerle finans edilen, bütçesi 8 bakanlığın bütçesinden daha büyük olan, 120 bin personeli ile Sunni İslamı herkese dikte ettiren Diyanet İşleri Başkanlığı neden kaldırılmıyor?

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'in « Zorunlu Din Derslerinin Kaldırılması » kararı neden uygulamaya konmuyor? Niçin, Alevi çocuklarının asimilasyon sürecine okullarda halen devam
ediliyor?

3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'in kimlik kartlarında din hanesinin boş bırakılması ile ilgili kararı Türkiye'de neden uygulanmıyor?

4. 20 Milyon Alevinin inanç merkezleri olan Cemevleri’ne « İbadethane » statüsü neden verilmiyor?

5. 35 sanatçı ve aydının kökten dinciler tarafından diri diri yakıldığı Madımak Oteli, neden halen ibret müzesine çevrilmiyor?

6. Sünni Müslümanların yaşamadığı Alevi köylerine Cami inşa edilmesi, evrensel normlar ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı halde, neden Alevi köylerine Cami yapımları durdurulmuyor?

7. Tekke ve Zaviyeler yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yazılı Alevi kaynakları, Arşivi gasp edildi. Bunun Avrupa’da bir örneği bulunmaz ve yadırganır. Neden Alevilerin tekrar kendi tarihlerini öğrenme özgürlüğünün önünde engel olan bu duruma son verilip, kaynaklar, Arşivler ve Dergahlar doğal sahipleri olan Alevilere iade edilmiyor?

8. Türkiye'de Aleviler başta olmak üzere Gayrimüslim azınlıkların genelde bir baskı havası altında yasadıkları, sık sık tehditlere, hakaretlere maruz kaldıkları, azınlıklara karşı şiddetin yaygın olduğu bir ortamda, neden bütün bunlar anayasanızda cezai bir uygulama sebebi sayılmıyor?

Aleviler olarak, kendimiz için talep ettiğimiz bu doğal hakların Kürtler, Ermeniler, değişik inançlar,Süryaniler, Romanlar ve diğer tüm insanlarımız için de bir hak olduğunu, « Başka » olanların haklarının gasp edildiği bir toplumda bizlerin de özgür olmayacağının bilicindeyiz.

Taleplerin uygulanmasına ilişkin yol ve yöntemlerde, Avrupa standartlarının baz alınması yeterli olacaktır.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

İNGİLİZCE METİN

Dear Members of the European Parliament,

In Europe there are 1 million and in Turkey their lives 20 million Alevis: and our agenda is to take their issues and problems to every democratic platform and suggest solutions.

Turkey needs to rid of its historical fears surrounding the existence of different beliefs and preserve their rights by embracing their richness. Turkey must become a government that recognises their freedom by becoming a more democratic government, with a liberal desire to create a COMMUNITY.

To date Turkey has failed to implement their promises.

As our parliamentary members we seek that you ask the Turkish government why they are failing to address and meet our basic demands:

1. Abolish the Turkish Ministry of Religious Affairs (TMRA). BECAUSE: The TMRA is funded by the taxes paid by all religious members including Alevis, Christians, Jews, Orthodox, Atheist, Buddhist, Shamans and other minority religious groups. The Ministries annual budget is far greater than all the other 8 Ministries combined together, with a personnel size of 120,000 whose only agenda is to impose Sunni Islam on the mass.

2. Abolition of Compulsory Religious Classes. at schools that imposes nothing but Sunni Islam and assimilation of other religious groups including Alevis.

3. Why Turkey continues to ignore and fail to implement our demand to leave blank the religious affairs section on birth certificates and identity cards.

4. 20 million Alevis would like their Worship houses “CEMEVI”s to be recognised by the Turkish Constitution as a religious shrine/sanctuary’s.

5. Why is the Madimak hotel in Sivas-Turkey, where 35 artists and intellectuals were burnt alive by a strong 20,000 Islamic fundamentalists whilst the whole nation stood to watch live TV is NOT being converted to a remembrance museum.

6. Stop building mosques in Alevi villages where no Sunni Muslim lives, this is incompatible against the universal norms and religious beliefs.

7. Upon entry into force the lifting of religious shrines and sanctuaries with the establishment of the Turkish Republic all Alevi sources were usurped. Such things don’t exist in Europe and will opposed strongly. We demand our shrines and sanctuaries be returned to their rightfull owners and government archives be opened to Alevis and people are left to learn/study freely their beliefs.

8. Alevis in Turkey and mainly non-Muslim minorities are living under pressure, they face frequent threats, they are exposed to insults. Violence against minorities is widespread, we cannot understand why the Turkish government does not make such attacks a criminal offence?

As Alevis we do not only demand these basic human rights for us but also for Kurds, Armenians, Other religions, Syrians, Romanians and all other minorities. And as long as these rights are not given we shall continue speaking on all that is deprived from their freedom.

When implementing the above demands methods in used in Europe with European standards will be sufficient.

ALMANCA METİN

Sehr geehrte Abgeordnete des Europäischen Parlamentes,

die Alevitische Union Europa ist das Sprachrohr der 1 Million in Europa und 20 Millionen in der Türkei lebenden Aleviten.

Wie erhoffen uns, dass sich die Türkei von ihren historischen Ängsten löst und sich zu einem Staat entwickelt,der unterschiedliche Religions- und Glaubensgemeinschaften schützt, ihnen die nötigen Freiheiten zur Glaubensausübung gewährt und eine Gesellschaft schafft, die demokratischer und liberaler ist als die bisherige.

Nach Ansicht der Alevitischen Union Europa besteht jedoch eine große Kluft zwischen dem Anspruch der türkischen Politik und der Wirklichkeit.

Deswegen möchten wir Sie bitten, der türkischen Regierung, die die Forderungen der Aleviten bis dato ignoriert, folgende Fragen zu stellen:

1. Warum wird das Religionsministerium, das auch über die Steuergelder der Aleviten, Christen, Juden, Orthodoxen, Atheisten Buddhisten, Schamanen und allen anderen Minderheiten finanziert wird, und mittlerweile ein Budget hat, welches höher ist als das Gesamtbudgets von 8 Ministerien und welches mit über 120.000 Angestellten lediglich versucht, den Bürgern das Verständnis des sunnitischen Islam aufzuzwingen, nicht aufgelöst?

2. Warum wird das Urteil des EGMR bzgl. des sunnitischen Pflichtreligionsunterrichts nicht umgesetzt? Warum versucht man weiterhin alevitische Jugendliche zu assimilieren?

3. Warum wird das Urteil des EGMR bzgl. der Entfernung des Eintrags der Religionszugehörigkeit nicht umgesetzt?

4. Warum erhalten die Cemhäuser, welche über 20 Millionen Aleviten als ihre Glaubenseinrichtung erachten, nicht der Status einer Religionseinrichtung verliehen?

5. Warum ist im Hotel Madimak in Sivas, in dem 35 Intelektuelle und Volksdichter durch religiöse Eiferer bei lebendigem Leibe verbrannt worden sind, noch kein Gedenkmuseum errichtet?

6. Warum werden in alevitischen Dörfer weiterhin Moscheen gebaut, obwohl dort keine sunnitischen Muslime leben und dies eigentlich den weltweit akzeptierten Normen und der Religionsfreiheit widerspricht?

7. Mit der Umsetzung des Gesetzes gegen Konvente („Tekke ve Zaviyeler“) wurden den Aleviten ihre verschriftlichten Quellen entrissen. Ein solches Beispiel lässt sich in der europäischen Geschichte schwerlich wieder finden und ist zu missbilligen. Warum macht man diesem Zustand, der die Aleviten an der Erforschung ihrer Geschichte hindert, kein Ende und übergibt die vorhandenen Archive und Glaubenseinrichtungen nicht ihren ursprünglichen Eigentümern, den Aleviten?

8. Weiterhin werden in der Türkei die Aleviten und andere Nichtmuslime unterdrückt, mit Drohungen konfrontiert, beleidigt, und Minderheiten mit körperlicher Gewalt gedroht. Warum werden diese Menschen nicht durch die Verfassung geschützt?

Wir die Aleviten sprechen uns natürlich dafür aus, dass auch Kurden, Armenier, religiöse Menschen, Assyrer, Sinti und Roma, Griechen und alle anderen Volksgruppen diese Rechte erhalten. Ein Zustand, in dem wir unsere Rechte erhalten, aber andere nicht, ist für uns auch nicht akzeptabel.

Im Grunde reicht es zur Durchsetzung dieser Forderungen aus, dass sich die Türkei an den europäischen Normen orientiert und diese umsetzt.

Alevitische Union Europa (AABK)

FRANSIZCA METİN

Mesdames, Messieurs les Parlementaires,

Mesdames Messieurs les journalistes,

Le président de la république de la Turquie Monsieur Abdullah Gul, va s’adresser le mardi 25 janvier 2011, à l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe à Strasbourg. Dans ce cadre, en tant que la Confédération des Unions des Alévis d’Europe, nous voulons attirer votre attention sur la situation des Alévis en Turquie.

Nous essayons à chaque occasion de soulever et de proposer des solutions aux problèmes rencontrés par les alévis qui sont au nombre de 1 million en Europe et de 20 millions en Turquie.

Nous voulons un Etat plus démocratique et plus soucieux des libertés capable de reconnaître les droits de la communauté alévie qui a survécu aux différentes périodes noires de l'histoire de la Turquie et respectant les différentes croyances. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume qu'il y a décalage entre les promesses faites par l'Etat Turc et la réalité.

Par votre intermédiaire, nous demandons au gouvernement turc qui reste sourd et indifférent à nos multiples demandes concrètes qui sont:

1. La suppression de la direction des affaires du culte(Diyanet), qui impose son éducation de l'islam sunnite dont le budget de fonctionnement est plus importante qu'à celui de 8 ministères. Notons au passage que cette organisme fonctionne avec de 120 milles agents et qu'il est financé par l'argent public donc également par les minorités alévies, chrétiens, orthodoxes, juifs et bouddhistes et d’autres.

2. Pourquoi, la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme demandant la suppression de l'éducation religieuse obligatoire, n'est-elle pas appliquée?

3. Pourquoi, la mention de religion figure toujours sur les cartes d'identité et ce malgré la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme?

4. Pourquoi, l'Etat ne reconnaît pas les lieux du culte des 20 millions d'alévies dits Maison de Djem (CEMEVI)?

5. Pourquoi, l'Hôtel MADIMAK où ont été brulés vifs les 35 intellectuels par les islamistes radicaux, n'est pas transformé en un lieu de mémoire et de recueillement.

6. Pourquoi, l’état turque ne reconnaît pas tous les massacres perpétrés contre la communauté alévie tels que ceux de Maras, de Corum et de Sivas ? Pourquoi ne démasque t-on pas les auteurs de ces faits pour les juger? Pourquoi cette lenteur dans le traitement des faits? Les autorités, attendent-elles pour qu'il y ait prescription?

7. Pourquoi les archives sur les massacres de DERSIM (TUNCELI de son nom actuel) ne sont-elles pas accessibles au public?

8. Pourquoi n'arrête t-on pas les constructions de mosquées dans des villages et quartier populaire Alévi où ne vivent pas les musulmans sunnites? Ceci n'est pas compatible avec les valeurs universelles et la liberté du culte.

9. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur le culte, (Tekke ve Zafiye yasasi); toutes les sourceset archives ont été confisqués. Une telle situation méprisable n'existe nulle part en Europe. Pourquoi empêche t-on de nouveau les alévies à connaitre la vérité sur leur histoire?

Toutes les sources sur la culture et la philosophie alévies et notamment celles Haci Bektasi Veli ne sont pas restituées aux alévies héritiers?

10. Actuellement, il y a des menaces sur les minorités non-musulmanes au premier rang desquels se trouvent les alévies. Les menaces à répétition et les intimidations sont monnaie courante Pourquoi ces faits ne constituent-il pas de délit passible de peine dans la constitution? En tant qu'individus de la communauté alévie, ce que nous revendiquons comme droits naturels sont en même temps ceux des kurdes, des arméniens, des roumaines, des Suryanis et des croyants dont les droits sont bafoués voire violés.

Nous sommes conscients tant qu'ils ne sont pas libres, nous, nous ne le seront pas aussi.

Pour prendre en compte nos demandes et nos droits, il suffit de prendre en considération le modèle européen.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

Alevi Bektaşi Federasyonu Türkiye (ABF)

Föderation der Aleviten in Österreich (AABF)
Alevitische Gemeinde Deutschland (AABF)
Fédération Union des Alevi en France
Federatie van Alevitische Verenigingen In Nederland (HAK-DER)
Fédération unions des Alévis en Belgique (BABF)
Alevi Ungdom Danmark (AUD)
Föderation der alevitischen Gemeinden in der Schweiz (IABF)
Alevitiska Riksförbundet Sverige (IABF)
Alevi Cultural and Cem-Evi England
Alevi Centro Culturale Italia
Kıbrıs Alevi Kültür Merkezi Zypern (KKTC)
Alevi Kültür Merkezi
Romania Alevi Bektaşi Assocation Scotland (SABA)
Norveç Alevileri İnanç Derneği Norge

Alevi Haber - 24 Ocak 2011

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.