1. HABERLER

  2. ALEVİ HABER

  3. ALEVİ KURUMLARINDAN

  4. Abidin Sarı'nın Fetö'cü İzzettin Doğan ve Cem Vakfıyla Mücadelesi devam ediyor
Abidin Sarı'nın Fetö'cü İzzettin Doğan ve Cem Vakfıyla Mücadelesi devam ediyor

Abidin Sarı'nın Fetö'cü İzzettin Doğan ve Cem Vakfıyla Mücadelesi devam ediyor

'Cemevi Benim Binam Diyerek Maltepeli Aleviler Hakkında Dava Açan Fetö İşbirlikçisi İzzettin Doğan-Cem Vakfı Davası İçin Mahkemedeydim'İSTANBUL ANADOLU...

A+A-

'Cemevi Benim Binam Diyerek Maltepeli Aleviler Hakkında Dava Açan Fetö İşbirlikçisi İzzettin Doğan-Cem Vakfı Davası İçin Mahkemedeydim'

İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Maltepe'de Alevi toplumumuzun cenaze hizmetleri için ihtiyaç duyduğu bir ibadet ve cenaze hizmet kamusal alanın zorunluluk haline gelmesi neticesinde 1992 yılında bu gün Gülsuyu'nda bulunan Cem Evi bölge insanlarımız tarafından oluşturulmaya başlandı. Kazma kürek ve insan gücüyle imece usulü yapılmaya başlanan Cem Evimiz hizmet vermeye başladıktan sonra yerel iktidarın da öncülük etmesi neticesinde 1995 yılında kurulan Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi (Cem) Vakfına kiralanarak işletilmeye devam etti.

CUMHURİYETÇİ EĞİTİM MERKEZİ VAKFINA OLDUM OLASI KARŞIYIM

Kısa adı Cem Vakfı olan 60-70 kişinin ortağı olduğu tüzel kişilikte ki vakfın en büyük ortağı İzzettin Doğan’dır. Bu vakfın özelliği; Alevilik ve Aleviler üzerinden geçmişte Türkiye’de ve Almanya’da örneklerini sıkça gördüğümüz bir saadet zinciri kurmuş olmasıdır. Çünkü adı geçen vakıf Alevilik adı altında Alevilerden bağış ve yardım toplayarak kendi servetlerine servet katmakta; konunun öznesi durumunda ki Alevilerin ise bu edinilen varlıklarda en küçük bir hak sahipliği söz konusu olmamaktadır. Tamamen bir din ve inanç sömürüsü çarkı kurarak rant ve çıkar-menfaat odaklı bu vakfın toplumuzu bu şekilde sömürmesine bir yurttaş olarak sonuna kadar karşıyım ve amaçlarının Alevilik değil Alevilik üzerinden kişisel servetlerine servet katma amacı güttüklerine inanıyorum.

CAMİ DERNEKLERİ CAMİLERİN SAHİBİ DEĞİL, CEM VAKFI DA CEM EVİNİN

Cem vakfı tarafından işletilirken Türkiye'de tüm camilerin yapımında olduğu gibi yardım ve bağışlar bir belgeye dayandırılmak ve yasal statüye uygun kılınmak gerektiğinden; toplumumuzun, Alevi dostlarının ve iş adamlarının yaptıkları bağış ve yardımların karşılığında cem vakfı antetli makbuzlar kullanıla gelmiştir. Bilindiği üzere bir cami yapımı düşünülürken önce arsa bulunup sonra bir Cami yaptırma, yapma derneği kurularak yapım aşamasında halkın desteği ve katkısı sağlanır; yardım ve bağışlar kurulan derneğin makbuzları karşılığında yapılır. Cami tamamlandığında nasıl ki cami derneği o caminin sahibi olarak görülmüyor ve karşılık bulmuyorsa; bahse konu Cem Vakfının bağış ve yardımlar için kullanılan makbuzları da cem vakfını Maltepe Gülsuyu Cem Evinin sahibi yapmayacağı açıktır.

Toplumumuzun aşından ekmeğinden kısarak verdiği bağış ve yardımlar bu vakfın şahsına değil kendi kamusal alanını yaratma ve ibadethanesini yapma amacı içindir. Toplumumuzun hiç bir bireyi Cem Vakfına ya da İzzettin Doğan'a bağış, yardım yapma düşüncesiyle Cem Evi inşasına destek olmamıştır. Kaldı ki tüzüğünde Alevilik ve Cem Evi olmayan Cem Vakfının tüzüğüne aykırı olarak hala hazırda işletmeye devam ettiği Cemevlerinde ki tüzel kişiliği de tartışma konusudur ve yasal değildir.

MALTEPE ALEVİ TOPUMU FETO TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞBİRLİĞİ YAPAN CEM VAKFI-İZZETTİN DOĞAN'I DIŞLADI

Maltepe Alevi toplumu söz konusu vakfa karşı mücadelesini 2013 yılında çok net ortaya koymuştur. Cem Vakfı ve İzzettin Doğan'ın 2013 başlarında FETO TERÖR örgütüyle işbirliğine başlamasına tepki göstermekte tereddüt etmemiş ve 2013 Kasım ayında Bostancı Gösteri Merkezinde İzzettin Doğan tarafından düzenlenen toplantı da Alevi toplumunda ağır bir işlem olarak görülen 'Dede'ye Sırt Dönme' protestosunu yapmış ve Feto Terör Örgütüyle yaptıkları işbirliği ve ortaklık protesto edilerek karşı çıkılmıştı.

(Konuyla ilgili video ve fotoğraflar yazı ekinde bulunan CD de yer almaktadır)

Gerek Devlet ve gerekse de siyasi iktidar Alevilerin bu öngörüsünü iyi okuya bilmiş olsaydı; 15 Temmuz da onlarca insanımızın yaşamına mal olan hain Feto Darbe girişimi olamaya bilirdi. Ne yazık ki yaşamsallıkta olduğu gibi düşüncede de Alevi toplumuna yönetimselliğin bakışı üvey evlat muamelesi perspektifinde olmuş ve kanlı darbe girişimi neticesinde ülkemiz ağır bir bedel ödemek durumunda kalmıştır.

VAKFIN TÜZÜĞÜNDE NE ALEVİLİK VAR, NEDE CEM EVİ; FAKAT ALEVİLİK YAPIYOR, CEM EVİ İŞLETİYOR

Maltepe Alevi toplumu gibi şahsen benim bu süreçte öğrendiği en önemli şey sözde alevilik ve cem evcilik yapan cem vakfının tüzüğünde ne Aleviliğin nede Cemevinin olmadığı oldu.

-Bu aşamada sorulması gereken önemli sorular bulunmaktadır:

'Bir çok kurum, kuruluş, dernek, vakıf, sendika ve siyasi partinin tüzüğe aykırı eylemler nedeniyle kapatıldığına tanık olduğumuz ülkemizde; nasıl oluyor da bu kadar aleni olarak tüzüğünde olmayan bir faaliyeti yürüten cem vakfı uzun yıllardır ne Vakıflar Genel Müdürlüğü nede Dernekler Masasında bir sorunla karşılaşmamış olduğu göz önünde bulundurulduğunda bir takım çevreler ve gruplarca korunduğu düşüncesini hakim kılmaktadır.

-BU VAKFI YASALARA, KANUNLARA VE TÜZÜĞÜNE UYGUN OLARAK FAALİYET GÖSTERMESİNİ DENETLEYEN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DENEKLER MASASINA BU KONUYLA İLGİLİ GEÇMİŞTE VE BUGÜN BİR İŞLEMLERİNİN OLUP OLMADIĞININ SORULMASI.

-CEM VAKFINI DENETLEME GÖREVİ OLAN BU KURUMLARIN İLGİLİ BİRİMLERİNDE 15 TEMMUZ FETÖ'CÜ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI VEYA ÜYESİ OLMAKTAN GÖREVDEN ALINAN VE TUTUKLANAN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE CEM VAKFI İŞBİRLİĞİNİN SADECE ‘CAMİ-CEMEVİ PROJESİ’ OLMADIĞININ GÖRÜLE BİLMESİ AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.

CEM VAKFI VE İZZETTİN DOĞAN FETO TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALEVİ TOPLUMU İÇİNDE Kİ TURUVA ATIDIR.

Söz konusu Feto terör örgütünün kurduğu ve toplumuz tarafından 'Çakma Alevi Dernekleri' olarak adlandırılan kurumların kurulmasında da Cem Vakfı ve İzzettin Doğan'ın adı geçen terör örgütüyle yaptığı işbirliği ve ortaklığın neticesi olduğu su götürmez bir gerçektir. Nasıl ki bir iş yerinde sendikalaşma çalışması yapılırken dışarıdan değil direkt içerde çalışanların desteği gerekiyorsa; Feto terör örgütü de Alevi toplumu içinde örgütlenmeyi Cem Vakfı ve İzzettin Doğan üzerinden gerçekleştirmiştir. Cem Vakfı adına 2 yıl öncesine kadar Cem Evimiz de Dedelik yapan Hasan Harabatı isimli birinin Feto soruşturmasında gözaltına alınması, Feto terör örgütü tarafından kurulup darbe girişimi sonrasında kapatılan çakma alevi derneklerinde ki yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun Cem Vakfı ile ilişkili olması ve bu terör örgütünün kuruluşlarından biri olan Kimse Yokmu Derneğinin Cem Vakfı ve kuruluşlarına yaptığı çeşitli yardımlar Feto terör örgütü ile Cem vakfı-İzzettin Doğan ilişkisinin derinliğinin anlaşıla bilmesi açısından önemlidir.

-KAPATILMA GEREKÇESİ KAMUOYUNA YANSIYAN ‘KİMSE YOKMU DERNEĞİNİN’ BU YARDIMLARIN BİR KISMINI CEM VAKFINA AKTARDIĞI BUNUN EN SOMUT KANITININ DA 2014 KURBAN BAYRAMINDA CEM VAKFI TARAFINDAN YÖNETİLİYORKEN MALTEPE (Gülsuyu) CEM EVİNE BİR KAMYON KURBAN ETİ GÖNDERDİĞİ GERÇEĞİDİR. KİMSE YOKMU DERNEĞİNİN CEM VAKFI VE KURULUŞLARINA YAPTIĞI YARDIMLARIN VE İŞBİRLİĞİNİN KANITLARINA ADI GEÇEN DERNEĞİN DEVLET TARAFINDAN EL KONULMUŞ EVRAKLARININ (Geriye Dönük 12 Yıllık Kısmının) İNCELENMESİNDE ORTAYA ÇIKACAKTIR.

-BU AŞAMADA ADI GEÇEN YARDIM KURULUŞUNUN GEÇMİŞE DÖNÜK ARAŞTIRILMASI FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE CEM VAKFI ARASINDA Kİ İŞBİRLİĞİNİN SADECE 'CAMİ-CEMEVİ PROJESİ' OLMADIĞI BU İŞBİRLİĞİNİN DAHA DERİNLERE VE ÖNCEYE DAYANDIĞININ TESPİTİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

DEVLET VE SİYASİ İRADE ALEVİ TOPLUMUNDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR

Feto terör örgütünün Alevi toplumu içinde örgütlenme çabası ve bu amaçla kendi örgütlenme biçimini ve şeklini öteden beri taklit eden ve kullanılmaya elverişli bir yapısı olan Cem Vakfı-İzzettin Doğan'la Ankara Tuzluçayır'da Alevilerin kafasını gözünü patlatma pahasına yapmak için büyük uğraş verdikleri 'Cami-Cemevi’ ortaklaşma projesine devlet ve siyasi iktidar taraf olarak onlarca insanımızın zarar görmesine neden oldular. Bu projeyi siyasi erk de o dönem destekleyerek Feto terör örgütünün payandalığını yaparak toplumumuza güç kullanarak pervasızca saldırılar gerçekleştirdi. Bu haliyle hem Devletin hem de siyasi iradenin Alevi toplumundan özür dilemesi kaçınılmaz bir durum olduğu gerçeği ortada durmaktadır.

DEVLET VE SİYASİ İKTİDAR MALTEPE ALEVİ TOPLUMUNA TEŞEKKÜR ETMELİDİR

Feto terör örgütüyle gerek darbe gecesinde ve gerekse de sonra ki süreçte mücadele edenlere teşekkür eden, onore eden devletin ve siyasi iktidarın Maltepe Alevi toplumunun Feto terör örgütüyle organik bağ kuran, işbirliği yapan, ortaklık kuran Cem Vakfı ve İzzettin Doğan'a karşı verdiği mücadeleye bir teşekkürü esirgemesi anlaşıla bilinir değildir. Alevi toplumu ve kuruluşları içinde tek Feto terör örgütü işbirlikçisi olma özelliği taşıyan Cem Vakfı-İzzettin Doğan yapılanmasına karşı mücadele eden Maltepe Alevi toplumuna teşekkür edilmesi ve onore edilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

28 Ekim 2016-Abidin SARI

EK: CD (1 Adet)

NOT: Bu davada daha da ilginç olan iddianameyi hazırlayıp dava açtıran Savcı FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı. Davayı açan Hakim ise henüz tespit edemediğim (muhtemeldir ki o da Fetö bağlantısından) görevden alındı.

KISACA; CEM VAKFI-İZZETTİN DOĞAN İLE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ İŞBİRLİĞİ TAHMİN EDİLEMEYECEK KADAR DERİNLİKLERDEDİR.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.