AKP gençleri böyle mi koruyacak?

AKP gençleri böyle mi koruyacak?

AKP gençleri böyle mi koruyacak?Edibe Sözen'in hazırladığı teklif yasalaşırsa 18 yaşını doldurmadan internet kafeye gidilemeyecek....

A+A-

AKP gençleri böyle mi koruyacak?AKP gençleri böyle mi koruyacak?

Edibe Sözen'in hazırladığı teklif yasalaşırsa 18 yaşını doldurmadan internet kafeye gidilemeyecek. 18 yaşından küçükler 22'den sonra lokantaya giremeyecek. Diskolar gece 12.00'de kapanacak. Porno dergiler kimlik numarasıyla alınabilecek. Bütün okullar ibadethane kuracak

ANKARA - AKP Genel Başkanvekili Edibe Sözen, hazırladığı  Gençleri Koruma Kanunu Teklifi"nde ilköğretim ve üstü her okula ibadethane açılmasını, porno yayın alan vatandaşların kimlik numaralarının Gençlik Spor Müdürlüğü'nde toplanmasını önerdi. CHP, teklifi "Edibe Hanım'ın fantezisi" olarak niteledi.

Sözen'in, bir yıl çalışarak hazırladığı ve Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’na gönderdiği teklifte gençlerin "ahlaki açıdan kontrol altına alınması" ve "doğru yola sevkedilmesi" öngörülüyor. 18 yaşından küçüklerin velileri yanlarında olsa bile 24.00'ten sonra lokantaya gitmesini önleyecek teklif, hali hazırda yasak olan "çocukların tek başlarına eğlence yerlerine alınması" konusunda da eğlence yerlerine ağır yaptırımlar getiriyor. Teklifin en çarpıcı yanı ise tartışmaların bitmeyen konusu "okul mescitlerine" yasal kılıf getirmesi. Sözen'in önerileri şöyle:

- Velinin eşlik etmesi haricinde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler otellere, 16 yaşını doldurmamış çocuk ve gençler saat 22.00 - 05.00 arasında lokanta ve restoranlara giremeyecek.

- Kamuya açık diskolar, müzikholler, tavernalar ve saz evlerinde, veli eşlik etmeksizin 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerin bulunmasına izin verilmeyecek. Velisiyle gelen de en geç saat 24.00’e kadar kalabilecek. Uymayan işletmelerin sahip ve mesul müdürlerine, bir yıla kadar hapis cezası verilecek.

- Kamuya açık bir etkinlikte ya da ticari bir işletmede (Sergi, Tiyatro, Sinema vs) çocuk ve gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlıkları için bir tehlikenin söz konusu olması halinde, yetkili makam, tehlike ortadan kaldırılıncaya kadar katılımı yasaklayabilecek. Yasağa uymayan işletmelerin sahip ve mesul müdürlerine, bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Gencin söz konusu yeri terk etmesine hükmedebilecek ya da ebeveynlerine teslim edebilecek.

- Çocukların ve gençlerin sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişimleri için, gazete ve dergilerin şiddet ve cinsellik içeren yayınlar yapmaları yasaklanacak. Yasağa uymayan yayın kuruluşlarına 6 aylık cirolarından az olmamak üzere para cezası uygulanacak ve mesul müdürleri hakkında bir yıla kadar hapis cezası verilecek. Yasağa uymamanın süreklilik arz ettiği hallerde, bu yayın kuruluşlarının yayın izinleri iptal edilecek.

- Pornografik yayın yapan dergilerin, kapalı kırmızı poşette, ağızları dikişli olarak satılmaları zorunlu olacak. Bayiler bunları satarken, tüketicinin TC kimlik numarası ve imzasını alacak, bu numaraları her ayın sonunu takip eden ilk hafta içinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne yazılı beyanla verecek. Pornografik içerikli DVD, VCD, video gibi görüntü taşıyıcıların üretilmesi, ithalatı, ihracatı ve iç piyasada satılması izne bağlı olacak. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler, satış yaptıkları noktaları ve bayi listelerini içeren noter onaylı özel bir defter tutacak. Pornografik içerikli görüntü materyallerini satan işletmeler de, sattıkları materyallerin karşılığında tüketicinin TC kimlik numarası ve imzasını alacak, aynı şekilde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak verecek.

- Devlet, gençlerin sağlıklı ve dengeli gelişimi için, her seviyedeki okulda, her dine mensup öğrenciler için ibadethane alanı kurmakla yükümlü olacak. Bu sorumluluk, özel okullar ve vakıf üniversitelerinde, işletme sahibi / mütevelli heyetlerine verilecek.

- İnternet kafe ve internet bağlantı hizmeti veren her tür işletmeye 18 yaşından küçüklerin girmesi yasaklanacak. Yasağa uymayan işletmelerin sahip ve yöneticileri hakkında bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Zaten Yasak

Uygulamada olan "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu" 18 yaşından küçük çocuklar zararlı olduğu belirlenen (Muzır) eserlerin, "Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılması", "Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilmesi", "Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilmesi", "Dağıtıcılar tarafından bunlar için sipariş alınması", "Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilmesi", "satışı için reklam ve propaganda yapılması", "Küçüklere gösterilmesi, verilmesi, okul ve benzeri yerlere sokulması" yasak. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı İnternet kafelerin denetimi için valiliklere geniş haklar tanımış ve bir çok valilik 12 yaşından küçüklerin velisi olmadan İnternet Kafelere girişini yasaklamış. 13-18 yaşları arasındakilerin gittiği İnternet Kafelerde de porno siteler için filtre uygulaması mecburi. 18 yaşından küçüklerin yanlarında velileri olmadan Sözen'in teklifinde sıraladığı kahvehane, disko gibi eğlence yerlerine girmesi de "muzır" olarak kabul edilen yayınları da satın alabilmesi yasak.

Sözen: Almanya'dan aldık, uyarladık

Teklifinin basına yansımasının ardından TV kanallarına açıklamalar yapan Sözen, "porno yayın alan fişlenecek" yorumları konusunda şunları söyledi: "Bizler siyaset alanında mevcut sorunlara çözüm üretmek zorundayız. Burada Kimlik numarasını verilmesi, bir standart belirlenmesi açısından ifade edilmiştir. AB ülkelerinde farklı standartlar var. Meselan Almanya'da bu, Sosyal Güvenlik Numarası'na göre belirlenen birşey, yani 16 yaşından küçük gençler bunu alırken bir numara veriyorlar, buna bir müşteri numarası da diyebilirsiniz. Biz buna Türkiye'de geçici olarak böyle bir standardı uygun gördük, ama bu standardı daha iyi bir şekilde belirleyen bir kamuoyu oluşursa onu da değerlendiririz, teklif aşamasındayız. Son dönemde AB mevzuatı içinde gösterilen en büyük çaba Türkiye'de belli standartları oluşturmaktır. Pornografi satışında da bir standart vardır. Bu standarda biz şu an için bir numara olarak belirledik ama daha büyük bir standart olursa onu değerlendiririz. "

Almanya'da yasak

Almanya'da Playboy vs gibi erotik dergiler dükkan içinde satılabiliyor. Pornografik yayınlar ise vitrinlere konulamayıp, tezgah altında satılıyor. Almanya'da da Türkiye'de olduğu gibi 16 yaşından küçüklere muzır neşriyat satılamıyor. AB'nin "kişisel verilerin korunması" kurallarını sıkı birşekilde uygulayan Almanya'da Sosyal Güvenlik Numarası gibi önemli bilgiler, çok nadir ve önemli işler için kullanılıyor. Bu tür bilgilerin porno dergi almak için her köşe başındaki bayilere verilmesi makul görülmüyor.

'Okul mescidi' azınlık içinmiş

Okullarda açılacak ibadethanede asıl hedefin "her dine mensup öğrencilerin dini hayatını yaşama hakkının verilmesi" olduğunu ve azınlıklar için önerilen bir hüküm olduğunu söyleyen Sözen, bunun "sosyal devletin ve sivil hakların bir sonucu" olduğunu savundu. "Eğitimi sadece bir öğretim süreci olarak değil bir eğitim süreci olarak değerlendirdiğinizde insanların kendi kültürel değerlerini ve sosyal değerlerini yaşatacak bir alan da aynı zamanda eğitim süreci" diyen Sözen, medyanın ilgili maddeyi yanlış algıladığını ileri sürdü. Sözen, "Biz çoğunluk dininden değil, daha çok azınlıkların dinlerini yaşama haklarından söz eden çoğulcu bir anlayıştan söz ediyoruz" dedi.

Avrupa'da yaygın değil

Sözen'in sözünü ettiği "azınlık" mensubu çocukların çoğu kendi cemaatlerinin okullarına devam ediyor. Normal okullardaki azınlık mensubu çocukların "ibadethane" ihtiyacından çok, "islam dininin zorla öğretilmesi" sorunu var. Avrupa'da da sadece kilise okullarında ibadethane var. Almanya'da özellikle üst düzey gelirli ailelerinin devam ettiği okullarda "huzur odası" adı altında uygulamalar sözkonusu. Türklerin çoğunlukta olduğu azınlık okullarında ise ibadethane açılması okulların insiyatifine bırakılmış.

CHP: Edibe Hanım'ın fantezisi

CHP İstanbul milletvekili Prof. Nur Serter, öneriyi şöyle değerlendirdi: "Bu olsa olsa Edibe hanımın bir fantazisi olabilir. Anayasanın laiklik ilkesi hem Milli Eğitim ile ilgili yasalar doğrultusunda okulların ibadethane haline getirilmesine yönelik bir açık kapı yoktur. Edibe hanım bunu 'azınlık dinlerine mensun olanlar içinde bir fırsat' olarak nitelendirmiş. Bu hem bizim mevzuatımız aykırıdır. Azınlık dinlerine mensup olanlar, yani Hristyanlar ve Museviler günde beş vakit ibadet etmezler. Pazar günleri Kilise'ye, Havra'ya giderler. Onların arkasına gizlenip belli bir dönemden beri çok arzuladıkları ugulamalı din dersini okullara getirmek ve bütün okulları imam hatip lisesi haline dönüştürmenin alt ortamını alt yapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Bu asla gerçekleşecek bir öneri olamaz.

Pornagrafik yayınların Türkiye'de uluorta satıldığına tanık olmadım. Çocukların da böyle bir kişisel merakı olduğunu bilmiyorum. Tabii ki, gençlerimizi zararlı yayınlardan korumak görevimizdir Ancak zararlı yayın derken yararlı yayınları ne olduğunu belirlemek gerekir. Ayrıca internetin bu kadar yaygın kullanıldığı bir ortamda, böyle uygulanması mümkün olmayan ve insanları fişlemeyi bile göze alan uygulamaları ben Türkiye açısından gerçekci bulmuyorum; gülünç buluyorum."
 
'AKP'nin bakışı'

CHP'li İzmir Milletvekili Canan Arıtman da, teklifin AKP'nin bakış açısını gösterdiğini savunarak, "Deniyor ki, 'Alman Gençlik Yasa Tasarısı tercume ettik'. Ben o yasayı iyi biliyorum. Hiçbir benzeyiş noktası yok. Bu doğru bir referans değil. Bu sıradan bir milletvekilinin hazırladığı bir yasa tasarısı değil, bir anlamda AKP'nin tasarısıdır" dedi.

(Radikal) - 07/08/2008

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.