1. HABERLER

  2. ALEVİLİK

  3. ALEVİ DÜŞKÜNLERİ

  4. ALeviliği İslama bağlamaya çalışanlara 130 soru
ALeviliği İslama bağlamaya çalışanlara 130 soru

ALeviliği İslama bağlamaya çalışanlara 130 soru

1 : Kırklar meclisine Allah katılmışmıdır? musaibi kimdir?2 : Kırklar meclisinde Muhammedin konumu nedir?3: Muhammet kırkların içinde mi? dışın da mı?4...

A+A-

1 : Kırklar meclisine Allah katılmışmıdır? musaibi kimdir?

2 : Kırklar meclisinde Muhammedin konumu nedir?

3: Muhammet kırkların içinde mi? dışın da mı?

4 :Kırklar Müslüman iseler Muhammed-in peygamberliğini neden kabul etmezler?

5 : Kırkları oluşturanların hepsi aynı zamanda mı dünyaya gelmiştir?

6 : Kırklar ceminde hangi duaz-ı imam okunmuştur? bir örnek verirmisiniz?

7 : Kırklar ceminde hangi ulu ozanın deyişleri eşliğinde semah dönülmüştür? bir örnek verirmisiniz?

8 : Kırklar ceminde musaip olan Muammet ile Ali, nasıl olup ta birbirleriyle damat kayınpeder olmuşlardır?

9 : Alevilikte müsahipler birbirlerinin kızlarıyla evlenebilirler mi?

10 : Diğer imamların müsahibi varmıdır?

11 :Müsaiplik oradan gelmişse, neden Araplarda müsaiplik yoktur?

12 : Kırklar meclisinde Kur-an okunmuşmudur?

13 : Kur-an Alevilerin kitabı-mıdır? kitabı ise neden onu hiç okumazlar ve bilmzler? değilse bu nasıl olur?

14 : Kur-an kelamımız ise orada neden Alevilik öğretisinden tek bir satır bahsedilmez?

15 : Kur-an yazılırken Allah tek başına mı yazmıştır? yoksa kırklarla birlikte mi yazmıştır?

16 : Kırklar Arap olduklarına göre, bizim dedelerimiz nasıl evladı resul oluyorlar?

17 : ALLAH-MUHAMMED-ALİ üçlemesi aslında bir ve ALİ olduğuna göre,

cemleri kim yürütmüştür?

18 : Cemleri yürütürken posttaki pirin dışındakiler hep birlikte semaha kalkmışlarmı dır?

19 : Allah-ın müsahibi yoksa neden yoktur?

20 : Muhammet mirac-da kiminle görüşmüştür?

21 : Arş-ın kapısında yatan arslan kimdir?

22 : Muhammed mirac dönüşü uğradığı kırklar meclisindekileri niçin tanımamıştır?

23 : MUHAMMET ASLANA VERDİĞİ YÜZÜĞÜ DAHA SONRA KİMDEN GERİ ALMIŞTIR?

24 : MUHAMMET-E HATEMİNİ GERİ VEREN KİŞİ ALİ OLDUĞUNA GÖRE, ALİ ALLAH-MIDIR?

25 : Muhammet kırklar meclisine girdiğinde kırklar tamam şekilde orada olduklarına göre, kendisi kırk birinci kişi olmuyor mu??

26 : Aleviler mevcut Kur-an-a Osman Kur-an-ı diyorlar!!!!, ellerinde aslı olmadığına göre, yine o kitaptan alıntı yapmaları doğrumudur?

27 : Aleviler hadislere emevi uydurması diyorlar! hal böyle olunca o dönemle ilgili bilgileri nereden ediniyorlar?

28 : Cemler bağlamasız olmadığına göre, kırklar cem yaparken kim bağlama çalmıştır? zakirliği kim yapmıştır?

29 : Mesela Allah. Muhammet, Ali cem yürütürken bağlama çalmış mıdır?

30 : Araplarda neden bağlama yoktur?

31 : Alevilikte tek eşlilik esas olduğuna göre Muhammed-in onlarca eşi ne anlama geliyor?

32 : Ali-nin sekiz eşi ne anlama geliyor?

33 : Hasan-ın yüzlerce eşi ne anlama geliyor?

34 : Muhammet ve Ali insan olduklarına göre Allah-ta insan mı dır?

35 : iKİSİNİ GÖRDÜĞÜMÜZE GÖRE ALLAH-I NİYE GÖREMİYORUZ?

36 : KIRKLARIN HEPSİ HAK-KA yürüdüğüne göre, Allah-ta hak-ka yürümüş müdür?

37 : YOL CÜMLEDEN ULU OLDUĞUNA GÖRE, YOL. ALLAH-MUHAMMET-ALİ-DEN DE ULUMUDUR?

38 : Aleviler deyişlerinde Ali-ye tanrı derler, dualarında ona yakarırlar,

bu durum kırklar hiyerarşisine aykırı değil midir, yani kırkların kırkı da bir olduğuna göre bu ayrım niye? Allah ve Muhammet-e saygısızlık olmuyor mu?

39 : ALEVİLER CEM EVLERİNE VE YAŞADIKLARI EVLERİN EN MÜSTESNA YERLERİNE ALİ-NİN RESİMLERİNİ ASARLAR DA, MUHAMMET-İN RESİMLERİNİ NEDEN ASMAZLAR?

40 : Aleviler cemlerinde dolu içerler, Allah ve muhammet-te içmiş midir?

41 : İçki kur-an da neden yasaktır,

42 : Muhammet-in ölümünden sonra Ali, Ebu Bekir-e, Ömer-e ve Osman-a neden biat etmiştir?

43 : Hasan Muaviye ye, babasının ve dedesinin, dolayısıyla Allahın postunu neden altın karşılığı devretmiştir?

44 : Ali Ömer ve Osman ile nasıl kız alışverişi yapmıştır?

45 : Ali kendisine " sen Allahsın " diyenleri neden öldürmüştür; bu olay aynı zamanda Alevilik inancına aykırı değil midir?

46 : Kırklar meclisinde olduğu iddia edilen İMAMLAR nasıl oluyor da yüz-yüzelli sene sonra doğup ve yaşıyor olabiliyorlar?

47: Ali-ye imam diyoruz da Muhammed-e neden imam demiyoruz?

48 : Muhammet ve Ali Alevi İslam için kılıç sallarken, diğer kırklar ve dolayısıyla Allah neden katılmamıştır?

49 : Aleviler cennet ve cehennem-e inanmazlar, devriyeye inanırlar, hal böyle olunca Allah-Muhammet-Ali geri gelmiş midir veya gelecekler mi?

50 : Kırklar meclisi yeniden toplanır mı?

51 : Allah ve Muhammet-te katılır mı?

52 : Allah ve Muhammet katıldığında sayı kırk değil de kırk iki olmaz mı?

53 : Duaz-ı imamlar yüzlerce yıl, ve ulu ozanların deyişleri bundan da sonra yazıldığına göre ALLAH-MUHAMMET-ALİNİN YÜRÜTTÜKLERİ CEMLER NEYE GÖRE YAPILMIŞTIR?

54 : Allah-Muhammed-Ali ve diğerleri kendi kendilerini mi kutsamıştır?

55 : Bu duaz-ı imamlarda anlatılanlar yaşanmış mıdır? yoksa ilerde yaşanacağı varsayılarak mı zikredilmiştir,

56 : Kırklar meclisindekiler ilerde başlarına hangi belaların geleceğini öngörmüşlerse! neden bunu engellememişlerdir?

57 : Bütün bunlar yaşandıysa! o esnada Ebu Bekir, Ömer,Osman, Muaviye, Ayşe neredeydiler?

58 : Uzun yıllar sonra yaşanacak olan Kerbela faciası önlenemez miydi?

59 : Hasan-ın zehirlenmesi önlenemez miydi?

60 : diğer dokuz imamın başına gelenler önlenemez miydi?

61 :Tanrı konumundaki Ali-nin hançerlenmesi durdurulamaz mıydı?

62 : Mesela Ömer gibi birine, kırkların ana tanrıçası Fatıma-yı tekmeletmek kabul edilebilir mi?

63: Kırkların tamamının isimleri nedir?

64: On dört masumu pak henüz bebek iken nasıl olurda kırklar meclisinde bulunurlar?

65: Kırklar meclisi Aleviliğin ve insanlığın başlangıcı olduğuna göre, Adem peygamber ve havva ana neden yok?

66: İnsanlığı büyük tufandan kurtaran Nuh peygamber neden yok?

67: İslam-ın atası olan İbrahim peygamber neden kırkların içinde yok?

68: Ali ile tur dağında buluşan Musa peygamber neden kırkların içinde yok?

69: 600 sene yaşadığı söylenen sultan Süleyman neden kırkların içinde yok?

70: Musa peygamber firavunlarla savaşırken kırklar neredeydi?

71: İsa çarmıha gerilirken kırklar neredeydi?

72: İsa babasız olarak dünyaya geldi, bu durum Aleviliğe uygun mudur?

73: İbrahim peygamber oğlu İsmail-i kurban etmek istedi, bu durum Aleviliğe uygun mudur?

74: İbrahim peygamberin çok eşliliği Aleviliğe uygunmu dur?

75: Adem-den İsaya kadar olan peygamberlerin, kırkların içinde olmamasının sebebi nedir?

76: Muhammet-Ali den önce bu peygamberler gelip gittiğine göre, Aleviliğin başlangıcı sayılan kırklar meclisinde bir yanlışlık olmuyor mu?

78: Yani... yüz yıllar sonra doğacak olan torununun torununu dahi kırklar meclisine alan Alevilik (Allah-Muhammet-Ali İslam-ı ) kendinden önce gelmiş olan peygamberleri neden almamıştır?

77: hal böyle olunca; Adem ve Havva, Alevi ( İslam ) dan sayılmıyorlar mı?

78: Adem ve Havva ceme katılmışmıdır?

79: Bunların musaibi kimdir?

80: piri mürşidi kimdir?

81: Hangi ocağa bağlıdırlar?

82: Cemde dem almışlarmıdır?

83: Cemin dedesi, zakiri kimdi;

84: On iki hizmetlisi kimlerdi?

85: Bunların zamanında hangi duaz-ı imam okunurdu?

86: Hangi ozan-ın deyişleri eşliğinde semah dönülürdü?

87: Mesela....Şeytan da bir melek iken, lanetlenmeden önce Alevimiy di?

88: Musaibi kimdi?

89: hangi ocağa bağlıydı?

90: Diğer dört melek te Alevi ( İslam ) mıydı?

91: Bunlarda cem tutup semah dönmüşmüdür?

92: Bu dört melekte kırkların içindemiydi? yada neden değildi?

93: Cebrail ayetleri kimden alıyordu? Ali-den mi? Allah-tan mı?

94: Azrail ölüm emirlerini kimden alıyordu? Allah-tan-mı? Ali-den-mi?

95: Mikail kimin sorularını yöneltecek kullara? Allah-ın-mı? Ali-nin mi?

96: İsrafil kimin emriyle boruyu üfleyecek? Allah-ın mı? Ali-nin-mi?

97: Kırklar Alevi islamın başlangıcı olduğuna göre, Kur-an-dan önce gelen diğer kitapları kim yazdı? Allah-mı Alimi?

98: Adem-den Muhammet-e kadar bütün peygamberleri Allah-mı gönderdi?

Ali-mi?

99: Kırklarda peygamber istenmediğne göre, neden bunca peygamber gönderildi?

100: Kırklar neden dört kitap gönderdi?

101: Kırklar hangi kitaba göre hareket ediyor?

102: Neden dört kitabın hiçbirinde Ali-den ve Kızılbaş-Alevilikten söz edilmez?

103: DÖRT KİTAPTA NEDEN KIRKLARDAN BAHSEDİLMEZ?

104: DÖRT KİTAPTA NEDEN NACİ-NACİYEDEN BAHSEDİLMEZ?

105: DÖRT KİTAPTA NEDEN KERBELA-DAN BAHSEDİLMEZ?

106: DÖRT KİTAPTA NEDEN ALLAH-MUHAMMET-ALİ ÜÇLEMESİ GEÇMEZ?

107: DÖRT KİTAPTA NEDEN ON İKİ İMAMDEN BAHSEDİLMEZ?

108: DÖRT KİTAPTA NEDEN DUAZ-I İMAM YOKTUR?

109: DÖRT KİTAPTA NEDEN NAAT-I ALİ YOKTUR?

110: DÖRT KİTAPTA NEDEN MERSİYE YOKTUR?

111: DÖRT KİTAPTA NEDEN ALEVİ DEYİŞLERİ YOKTUR?

112: DÖRT KİTAPTA NEDEN SEMAHTAN SÖZ EDİLMEZ?

113: DÖRT KİTAPTA NEDEN ON İKİ HİZMETTEN SÖZ EDİLMEZ?

114: DÖRT KİTAPTA NEDEN BAĞLAMADAN SÖZ EDİLMEZ?

115: DÖRT KİTAPTA NEDEN ENEL HAK DÜŞÜNCESİ YOKTUR?

116: DÖRT KİTAPTA NEDEN PİR,RAYVER, MÜRŞİT, DEDE DEN BAHSEDİLMEZ?

117: DÖRT KİTAPTA NEDEN 124 BİN PEYGAMBERDEN BAHSEDİLMEZ?

118: DÖRT KİTAPTA NEDEN HIZIR-DAN BAHSEDİLMEZ?

119: DÖRT KİTAPTA NEDEN BEKTAŞ VELİ-DEN BAHSEDİLMEZ?

120: DÖRT KİTAPTA NEDEN PİRSULTAN-DAN BAHSEDİLMEZ?

121: Kırkların içinde neden Muhammet ve Ali-nin baba ve annesi yoktur?

122: İslam dini-ni Muhammet-e gönderen Allah-mı dır? Ali-mi dir?

123: Diğer üç dini gönderen Allah-mı dır? Ali-mi dir?

124:Alevilikte geçen 124 bin peygamberin isimleri bellimi?

125: Hangisi hangi dine gönderildi?

126: Muhammedin bile peygamberliğini kabul etmeyen kırklar, diğer 123999 peygamberi nasıl kabul ediyorlar?

127: Kızılbaş-Aleviler neden yalnızca Kur-an-a ve dolayısıyla İslam-a karşı söylem geliştirmişler de diğer dinlere karşı geliştirmemişler?

128: Kızılbaş-Aleviler neden Kur-an-ın değiştirildiğini söylüyorda diğer üç kitabın değiştirildiğini söylemiyorlar?

129: Başlangıç sırasına göre ele alırsak, Kızılbaş-Aleviler neden dindaşları ile yani ADEM-NUH-İBRAHİM-MUSA-DAVUT-SÜLEYMAN- İSA gibi peygamberlerle müsaip olmamışlar da, yalnızca MUHAMMET ve onun sülalesi ile kırkları kurup müsaip olmuşlar?

130: Tevrat ile Kur-an aynı yaradılışı savunurken Neden Aleviler buna inanmazlar?

Sinan Isik

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.