Kemal Atalar

Kemal Atalar

Alevilik ve Cuma

A+A-

Toplumlar kendilerine münhasır tatil günü izinli gün Bayram günleri kutsal günler gibi günler var.

Bu özel günlere göre inanç yaşam ve çalışma koşullarını belirler,tarihsel döngü ve yaradılış mitolojilerine göre ( ıslami kaynaklar ) tanrı hafta boyu çalışıp yeri göğü doğayı kayalık ve ormanlık alanları denizleri yaratmış ve yorulduğu için Cuma gününü kendine dinlenme günü olan etmiş ve tanrının bu dinlenme gününde de kutsallığı bahş ederek ibadeti ve tatil yapmayı yani boşluk zaman dilimini bildirmiştir.

Hristiyan ve yahudi inançlarına göre ise Rab yani yaratıcı hafta boyu yine yukarıda açıklandığı üzre varoluşu yapmış ancak bu kez Cumartesi gününü kendine dinlenme hristiyan ve yahudilerede ibadet ve boşluk günü yani kutsal gün olarak belirtmistir.

Tarihsel mit' ler irdelendiginde tüm gerek çok tanrılı gerekse tek tanrılı inançların hemen hemen hepsinde benzer döngü ler mevcuttur.

Bu durum tüm inançların kendiliğinden oluşmadığı geçmişten esintilerle çağlarında ihtiyaçlarına ve toplumları idare ve yönlendirmeler için yenilenerek gelmiştir.

Ancak..;
Aleviliği bunların hiç birinin kategorisinde görmemek gerekli , neden mi..?

Çünkü. ;
Aleviliğin döngüsünde yaradılış mit'i  insanın kemaleti ile kendini bilmesi ile oluşur ve günlerin tek diğerine üstünlüğü yoktur. Günümüz Aleviligine (..! ) girmiş olan ibadet,kutsal vs Günler tamamen asimilasyon ve baskılar katliamlar sonucu değişim dönüşümler le zorlamalar sureti ile kabul edilmiştir.

Yoksa Kendini bilmenin özünü bulmanın kamil olmanın haq ve hakikate varmanın yeri zamanı günü olmaz ve yoktur.

Gelelim Islami litaratürdeki CUMA (meşhur katliam günlerine) günlerinin kutsallığı ilahi bir anlayıştan değil tamamen ALGI politikası insanların ( o inancın inanırlarının ) ibadet zikir sohbet amaçlı bir araya gelmeleri ve verilen verilecek fetvalarin daha geniş kitlelere ulaşımının kolaylığı ve halkı yönlendirmenin daha radikal olduğu zaman dilimi olması nedeni iledir.

Çünkü..;
Bir fetvanin bir emirin yerine getirilmesi galeyan ve hezeyanların doruk noktasına etmesi münasebeti ile daha masrafsiz ve en rahat beyin okuma ve yığınları istediğiniz gibi yöneltme kolaylığıdır bu zamanlar.

En ufak bir kıvılcım canavar alevlerin oluşmasını sağladığı için birlik ruhu ve amaca erişim kolaylığı nedeni ile kutsallık kazanır.
Binlerce yıllık alevi katliamları incelendiğinde  katliam emirlerinin fetvalarinin merkezi CUMA'lardır.

Bu kadar ayrıntı ve detaya ve katliamların özel günü olmasına rağmen halen biz Aleviler bu özel Katliam günlerini yâd edip  Cuma' niz mübarek olsun dediğimiz zaman, katliamınızı tebrik ediyorum,az bile yaptınız daha çoğunu yapın, demekten başka ne anlam ifade eder sizce..?

Alevilikteki Cem kelime itibarı ile Günün ( Cuma günü olmasi değil ) kelime kök itibarı ile Bir araya gelmek ,Sohbet muhabbet,Sorunların çözümü toplumsal kurallar yaşam yardımlaşma ve daha bir yığın içeri içine alan toplum ve yaşam anlayışının oluşturulduğu sergilendiği zaman mekan ve an dır.

Bizde Cuma kutsallığı yoktur,
çünkü ibadetimiz sınırlı günler le icra edilmez, ama özellikle ve genel bakış açısı ile perşembe gecesi Cerağ gecesi olur ki bunun da sebebi islam daki Cuma ile özdeşleştirmemektir.

Alevilikte Cuma kutsal değil katliam ve zulüm günüdür. Ölüm günüdür Katliam fermanlarinin verildiği ve fitilin ateşlendi gündür.

Tabiki inançların kutsal saygın ve özel günleri vardır ve onları ilgilendirir ,ancak biz Aleviler olarak özümüzü incelediğimizde cuma günlerinde neler yaşadığımızı yaşayacağımızın bilincinde olursak en azından  ( Cuma nız kutlu olsun ) kendi farkındaligimizi anlamış oluruz...

Aşk ile diyorum Canlara Aşk ile

Önceki ve Sonraki Yazılar