Binali İpek

Binali İpek

Fantazi mi, Gerçek mi?

A+A-

Toplumsal, İnançsal, kültürel, emek, hak ve özgürlükleri talep etmek adına örgütlenen mücadelede bulunan bir çok " öncü kadro" gerçekleri dile getirmek yerine, Fantazi içerisindedir.
Keza bu durum, Alevi Örgütlenmesi içinde geçerli bir durumdur.
Ülkede, Emperyalist, Kapitalist, gerici faşizan, sistemin karşısında, mücadele veren genel kadrolarda, Fantazi konusunda fazlası var eksiği yoktur.
Bütün bunların sonucunda,Konejktürel durumu fark etmeyen, değişim, gelişimi kaçıran, doğru müdahaleleri örgütlenme becerisi gösteremediğinden,ortaya çıkan ve yaşanılan baskı rejimi, ödenen bedeller, çok ağır olmasına karşın, alınan mesafe olmadığı gibi, kendisine sempati besleyen, geniş halk kesimleride güven kaybı, beraberinde, marjinal parçacıklar halinde küçülme devam ediyor.!
Ajitasyon, propaganda, Fantazi içerisinde yapıldığında, karşılık bulmuyor.
Dünya, eski dünya değil, şartlar her geçen gün değişiyor.
Kendi benzerine, yoldaşına karşı, güçlü, acımasız, tehditkar,hatta zalimleşebilen, bu muhteremler, Düzene, zalime karşı, mağdur ve mazlumdur. Bu kadrolar için ne kendi bulundukları, öncülüğünü yaptıkları örgütlenmelerde, ne Sosyalizmin amacı, ne Alevilik, nede başka İnsani demokratik kurallar geçerli olmuyor.
Adeta patron, egemen egoları ile hareketler geliştiren, kendilerine tabi olmayanı sindirmek, baskı altında tutmak, hatta daha fazlasını yapmaktan çekinmiyorlar.
Öyle durumlar yaşandı ve yaşanılıyorki Burjuvazinin göstermelik mahkemeleri dahi bazen şirin, bazen daha belirlenen kural kaideleri uygulayıcısı gibi görüntü elde ettiler.
Dergi gibi, sözde parti çevresi, vs ile bir kaç eski rantçıya, ağalığa alışmış lafazana, onların oluşturduğu fantazileri, örgüt zanneden, iyi niyetli temiz güzel insanlar, zamanla benzeşerek, yaptıklarını, ağlarının yaptıklarına benzetmesine, özen gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar.!
Bu sonuçla elde edilebilecek başarılar marjinal, silik, ezik, halkı suçlayan insanların neden onlara itimat etmediğine olan, hayal kırıklığıdır.
Çok inançlıyız, hayır..!! en çok biz inançlıyız, olmaz..! sizin gibi revizyonist, oportünist yok..! vs biribirinden haz etmeyen, benim arsama gecekondu yapamazsın kavgası ile hain, ajan, işbirlikçi suçlamaları ile sapı samanı karıştıran, envay türlü örnekleri görebiliriz.
Kendine öncülük yapamıyacak, kişilikler Toplumsal önderlik fantazilerine kapıldılar.
Alevi Toplumunun genetik, zalime, zulüme, kötüye karşı, mazlumun sesini duyan vicdanı, bu gibi Fantazi meraklılarının davranış bozukluklarına maalesef yenildi.
Alevi Örgütlenmesi içerisinden, rantçıya faşist kafaya, ırkçıya, haksıza haklı diyene, yalakaya, sahte Dede ye, aşiret bazlı Feodaliteye, yalancıya, iftiracıya, bolca rastlamak mümkündür..
Egemenlerin bunda elbette ciddi katkısı vardır.
Özelikle, gerek Alevi inancını asimile etme çabaları, gerek Alevi Toplumunun itarzcı zalime boyun eğmez çocuklarını, manipülasyonlar, provakatör planlamacılar, ve bir çok yöntem yönelimleri ile saf dışına itilmesi, Ülkede, ki büyük çoğunluğu Alevi kökenli, Diyanet ve daha derinlerde destek alan İran’ın dahil olduğu çalışmalarda yetiştirilen, dışı bize benzer kişiliklerin çabaları ilede, Alevi Toplumunun gercileştiği, ciddi düzey kaybı yaşadığı da ortadadır.
Yakın dönemimizde meydana gelen, GEZİ direnişi diye tarihe geçen, Toplumsal başkaldırı olayında.
Gezi sürecini, durumu kavramaktan aciz, reklam yarışına giren, Pankart vs. Sloganımsı yaklaşımlar ile lehte kendilerinden bağımsız gelişen, ne olduğuna kendilerince anlam verilemeyen HALKIN öfkesinin, pozitif öncülüğünü yapamayanların başarsızlıklarını, Egemenler fırsata çevirerek , akabinde Alevi gençlerin milyonlarca insanın, gencin içinde, adeta, tek, tek seçerek katledilmesi durumun faturasını Alevilere çıkarmıştır.
Oysa Gezi, Aleviler yada sosyalistlerin organize ettiği bir direniş değildir.
Gezi, de Aydınlar, Aleviler Sosyalistler, Laikler, seküler yaşam yanlıları, zulüm altındaki Kürtler, ezilen yok sayılan her İnançtan yoksullar, çevreciler, hayvan hakları savunucuları, toplumun yöneldiği muhalefet partileri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları vs yapılar ilk kez bu renklilikte toplanmıştır.
Gerçeğin uzağında, fantazilerine devam edenler, bu birlikteliği sağlayacak, olgunluk, bilgelik yerine, istemedende olsa, en direkt egemenlerin eline bu fırsatı sunmuştur !!!
Demokrasi güçlerinin birleştiğinde, neleri başarabileceği aşikardır..!
Ama ağaların egoları, küçük dağları ben yarattım edaları, radikal dışlıyan sekter tavırları, benim takımım senin takımını yener, benim babam senin babanı döver diyen, küçük çocuk yaramazlıkları, inadını sürdüren, fantastik hayallerinin en ağır bedellerini başta Aleviler olmak üzere tüm ezilenler ödüyor.!
Corona' krizi dünyada algılanmaya çalışılırken, yeni dünya düzeni gelecek vb. çözümleri, olasılıkları, üzerinden insanlığın geleceği tehlikeli sürece evrilirken, bizimkilerin daracık dünyası için, Örgütlerimizde taht kavgası üretmek, burjuvazinin çirkefliğini ayak oyunlarını bizlerde kültür haline getiren çaba ve çalışmaları devam ediyor.
Keza devletin derinliklerinden talimat alan bir takım, İşbirlikçiler OCAKZADE Meclisi gibi yeni versiyonlarda ortaya çıkıyor..!!
İstanbul, un göbeğinde İslam Devleti çalışmaları uluslararası düzeyde Cumhur başkanı danışmanı, Diyanet işleri başkanı, SADAT denilen sözde güvenlik,( Kontra)örgütünün başkanı ve çeşitli belediyelerin sponsorluğunda katılımı ile bütün hazırlık tamam mesajı verilirken, bizleri İçerden meşgul eden, yapmamız gereken, onca işe rağmen zamanımızı, enerjimizi emen, keneler gibi yakamızdan düşmeyen, üretken farkında mücadeleci insanımızı hedefi yapan, hastalıklar üreten ajanlar içimizde cirit atıyor..!
Buna birde, ağaların fantazileri rant kavgaları eklenince değmeyin egemenlerin keyfine..
Gerek burjuva düzen partileri, gereksede kendini Alevilerin hamisi sayan, örgütler kendi bakış açısı petspektivlerini, ısrarla inatla Alevilere dayatması, Aleviliğin özgünlüğünü, değerlerini kendilerine göre aşındıran tavırlar geliştirmeleri, kendi siyasi hesaplarına Alevi Toplumunun entegre edilip kullanılması amaçlayan dayatan davranışlardan vaz geçmiyorlar.
Alevi Örgütleri, içerisinde söz sahibi olmak, onları kendince doğru yalnış yönlendirici hareketlerde bulunmak kendilerine hak görülmeside, Alevi Toplumunun mücadelesini, özgünlüğünü, birer partner olarak görmemelerinden kaynaklanan Fantazi nin bir başka çeşididir.
Bütün bunlar gösteriyor ki, Egemenler sıkıştıklarında, gündem saptırma , gerçeklerin görünmesini önleme,Mazlumların hamle yapma olasılığını bertaraf edecek argümanları üretmek için çok çabaya gerek yoktur.!
Gündem okumasını yapamayan, fantazilerine, geçmişin mirasını tüketerek devam eden kadroların, bir birini taklit eden sloganımsı lafazanlıklarının dışında, fazlaca bir tehlike yoktur..!
Onlar nasılsa bilindik masalları, anlatacak, kendini fantastik zaferler, kazanımlarla tatmin edecektir.!
Hani derler ya "ŞARK CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK..! " bloke ettikleri sendikalar, sivil toplum kuruluşları, Alevi örgütleri, onların içinde iktidar kavgaları, Demokratik güçlerin birlikte eşdeğer söz ve yetkisini tanıma, eşitlikçi samimi birliği sağlayacak iradeyi kendilerini merkeze koyarak, amirlik taslayarak, Toplumun acz içerisine itilmesinin görmeyen, yada görmezden gelen tavırları devam etmektedir.
Aleviler, Kadim bir tarihin sahibi, Anadolu ve Ortadoğu halklarının üzerinden egemenliği ve zulmü eksik olmayan Semavi dinlerin en çok mağdur ettiği bir toplumdur.!
Kendine özgü, yaşam ve Kültürel varlıkların herşey rağmen günümüze kadar taşımaları kolay olmamıştır.
Yaşadıkları olaylar, travmalar, elbette toplumsal belleğimizde derin izler ve acılar bırakmıştır.
Tarihte Marksizm'den çok çok öncesinde rızalığı insan eşitliğini, adaleti sahiplenen, iç hukukunu oluşturan, zalime zulüme karşı her daim mücadele eden, kolektif ortak yaşamı esas alan paylaşımcı, doğacı çevreci, canlı cansız tüm varlıkların varlığına saygı ile yaklaşan bilmi, bilgiyi aydınlanmayıCinsiyet eşitliğini, olmazsa, olmazı kabul eden, ikrar toplumudur.!
Alevi Örgütlenmesi taleplerini geriye iten, görmezden gelen, Alevilerin gündemini kendilerince belirlemek isteyen, Alisiz vs yaftalarla düşmanla iş tutan, Alevilere İslamcı asimilasyonu İçerden ve dışarıdan dayatan, kendi siyaset fantazilerini, iş olarak görev ve sorumluluk olarak Alevilere dayatanları, Alevilerin sineye çekmesi mümkün değildir.
Demokrasi çerçevesinde, eşitlikçi kolektif birlikten çıkabilen tüm görev ve sorumlulukların, ortağı, emekçisi, yöneticisi olarak, Alevi toplumu gerekli duyarlılığını göstereceği muhakkaktır..
Genel baskı asimilasyon çalışmaları ve Ülkede 40 yıldır zorunlu îslam din derslerinin ve devamlı şekilde Aleviliği bitirmek, yetişen yeni neslin değerlerinden tamamen koptuğu zorunlu Îslam din dersi uygulamaları, gitgide şeriatçı katı yapıya evrilmenin karşısında, yeterince dirençli duramayan, hatta, entegre bir Alevi örgütlenmesi içinde, Devletten palazlanan yapıların, yada kişilerin, örgütsel alanlarımızın, atıl, işgöremez kılmasının, Alevilikle ilgisinin kesilmesi Devlet ve Egemenlerin istem ve talepleri noktasında hareket edilmesi için sonderece acımasız planların uygulanıyor olmasına
Aleviler kadar, dostlarının karşı durması, bu olayları çözümlemesi gerekirken, Şiacıların merkezine adam taşıyan, yada bilinçli maksatlı, siyasal İslamcılık yapanları, Alevi örgütlerinde sahiplenmesi nasıl okunmalıdır.???
Kendine Sosyalist yakıştırması yapan, ne kadar Sosyalist olduğu, bizce malum olan, bazı zatların, İslamda ısrarı nedir...???
Yüz yıldır, katliam, zulüm, hatta soykırımlara rağmen, baskı altında, korunma içgüdüsü ile Kemalist görünen, Alevilerin, git gide Kemalizmi benimsemlerine, Anti emperyalist, Anti kapitalist gömleği giydiren Neredeyse Lenin'den önce Mustafa Kemal diyen, Sözde Sosyalistlerin,yada bu meyanda siyaset üreten, Sosyalist iddiasında olan yapıların, aslında devletin kurucusunun izinden gittikleri gerçeğini fantazileri ile açıklayamıyorlarmı..???
İslamcı ile İslamcı, Kemalistle, kemalist Sosyalist ile sosyalist görünen, Yoldaş cümlesini diline pelesenk eden omurgasızların yönetici oldukları, etkili oldukları örgütler Alevilik adına ne yapabilir...????
Aleviler mayasını ışıktan almışlardır.
IŞIK aydınlık, bilim, ve devamlı enerji yaşam kaynağıdır..!
Çamura batan, karanlığa teslim olan, insana insanlığa, doğaya, canlı, cansız, cümle varlığa karşı, dolaylı yada direkt kötülüklerle temasta olan, yandaş olan, zalimin zulmün düzenine katkı sunan, vicdan adaletten uzaklaşmış olan, her kim, olursa olsun, sıfatı makamı, siyasal kimliği, tabelası yakınlığı, uzaklığı, akrabalığı
YOL'dan, davamızdan, gerçeğimizden def ola...!!
Gönlünü YOL, a, davasına adamış, eşitlik,rızalık, insan doğa, canlı cansız, her varlığın hakkına hukukuna vicdan merhamet sevgi, adalet ile yaklaşan, her dilden her coğrafyadan, her renkten, her İnançtan insanı, bir gören, cümle Canlara....
Gerçekler demine....
Aşk ile...

13.05.2020
Binali İpek

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.