İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu

İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu

İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu    Emek Platformu, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı...

A+A-

İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu
İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu   

Emek Platformu, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı Türkiye genelinde işyerlerinde 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Çalışanların çalışmama hakkını kullandığı iş bırakma eylemi saat 10'da başladı, 12.00’de sona erdi. İki saatlik iş bırakma eyleminin 3 Ocak 1991'de uygulanan genel grev kararından sonraki en etkili eylem kararı olduğu belirtiliyor.

İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu

Öte yandan Başkanan Erdoğan, eyleme sert tepki göstererek katılımcıları 'zulüm yapmakla suçladı.

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nin de bulunduğu 17 konfederasyon, sendika ve sivil toplum örgütünden oluşan Emek Platformu’nun çağrısı üzerine bugün yapılan “iş bırakma” eylemi etkisini hissettirdi.

İş bırakma nedeniyle, hastanelerde, demiryollarında, havaalanında, belediyelerde, havaalanı ve ulaşım hizmeti verilmedi.

İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu

ERDOĞAN: ZULÜM YAPIYORSUNUZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çalışanların iki saatlik iş bırakma eyleminin yasa dışı olduğunu söyledi. Erdoğan, sosyal güvenlik yasa tasarısına ilişkin gerçekleştirilen eyleme yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bakın şimdi bir şey yapılıyor, nedir o? İş yavaşlatma eylemi. Bunu yasal olarak yapmak kesinlikle yasaktır. Böyle bir şey yapmak yasaktır, bunu yapamazsın. Hukuken buna müsaade eden bir yasa maddesi yoktur.

Şimdi soruyorum, yasal olmayan hangi davada olursa olsun bunu yapan kuruluşlar bir defa orada kendi insanına zulüm ediyor mu? Zulüm ediyor.

Nasıl zülüm ediyor? Diyelim hastanelerde ise orda iş yavaşlatma suretiyle eğer beş kişiyi tedavi edecekse o iki saat içinde, bir defa o beş kişi orada dışlanmış olarak bekleyecek. Oysa oraya hangi şartlarda gelmişti. Aynı şekilde gişeleri, karayollarını düşünün. Araç çalışıyor iki saat orada. Benim vatandaşımın yakmış olduğu akaryakıtı kim telafi edecek. Büyükşehirlerimizde zaten böyle bir sıkıntımız varken böyle bir uygulamaya gitmenin acaba bir demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devlet içinde tanımlanabilir mi? Bunlar masada konuşulacak şeyler ve konuşulmuştur."

İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu

CERRAHPAŞA ÇALIŞANLARI EYLEMDE
 
İş bırakma eylemi kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları iş bıraktı. Hükümete, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’ndan vazgeçmesi çağrısında bulunan sağlık çalışanları saat 11.30’da Saraçhane Parkı’na yürüyüşe geçti ve burada bir basın açıklaması yaptı. Hastanenin sadece acil servis, kadın doğum polikliniği ve çocuk servisi hizmet verdi. 

Taksim İlk Yardım Hastanesi’ndeki Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi’ne bağlı personel de Emek Platformu Bileşenleri’nin çağrısıyla iş bıraktı. Hastanede sadece, yatan ve acil servise gelen hastalara bakıldı.

UÇAKLARDA RÖTAR VAR

Atatürk Havalimanı’nda da yer hizmetleri ve hava kontrol bölümünde iş yavaşlatma eylemi yapıldı. Yetkililer günde 700 uçağın iniş kalkış yaptığı hava limanında eylemin uçak rötarlarına neden olduğunu belirttiler.

Öte yandan iş bırakma eylemi medyadan da destek gördü. Kanal Türk saat 10.00 itibariyle yayınını keserek ekranda şu yazıya yer verdi:
“AKP’nin çıkardığı sosyal güvenlik yasasının getirdiği çalışma düzenini kabul etmiyoruz. Genel Grev uygulamasına biz de destek veriyoruz. 2 (iki) saat iş bırakıyoruz. Kanal Türk çalışanları.”

CHP DE EYLEME KATILIYOR

Sosyal Güvenlik yasasına tepki amacıyla, sendikalar ve Emek Platformu’nun aldığı iki saatlik iş bırakma eylemine CHP çalışanlarından da destek geldi.

CHP Genel Merkezi’nde görev yapan çalışanlar, saat 10.00’da parti genel merkezi önüne çıkarak bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamada, sosyal güvenlik yasa tasarısıyla emekli olmanın imkansız hale geleceği belirtildi ve söz konusu tasarı eleştirildi. Açıklamada şunlar denildi:

“Bu yasayla geçici işçilerin emekli olması mümkün olmayacaktır. 70 milyonluk Türkiye’de 15 milyon kişi SSK, Bağı-Kur ve Emekli Sandığına tabi olarak çalışıyor, sosyal güvenlik kurumuna prim ödüyor. 8 buçuk milyona yakın kişi bu sosyal güvenlik şemsiyesi altında hizmet alıyor. Bu yasayla bunların birçoğu yok edilecektir. Tüm olumsuzluklara karşı durmak için sesimizi yükseltiyoruz ve AKP Hükümeti’nden bu yasayı geri çekmesini bekliyoruz.”

KUMLU: ANKARA'YA GİDERİZ
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, eylemle ilgili yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı konusunda taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda, tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandığı gün Ankara’da eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Türk-İş’te toplanan Emek Platformu Başkanlar Kurulu adına açıklama yapan Türk-İş Başkanı Kumlu, tasarıya karşı itirazlarını dün Türkiye genelinde düzenlenen basın toplantılarıyla dile getirdiklerini bugün de iki saat süreyle çalışmama haklarını kullandıklarını belirtti. Tasarıyla ilgili taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda, tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandığı gün Ankara’da olacaklarını vurgulayan Kumlu şöyle konuştu:

“Biz bugüne gelene kadar hep diyalogdan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. ‘yapmayın, etmeyin’ dedik, ‘olmuyor’ dedik ‘efendiyiz ama ensemizde boza pişirtmeyiz’ dedik, ‘mütevazılığımızı istismar etmeyin’ dedik. Dinlediler ama uygulamada ciddi bir değişiklik göremedik.

Kabuğumuza çekilip önümüze her gelen yasaya evet deyip çalışanlara kötülük yapamayız. Biz yüzbinlerin sözcüsüyüz. Görevimiz fakir fukuranın dertlerinin çözümlenmesinden, demokrasinin korunmasına kadar geniş bir çalışma alanını kapsar. Emek örgütlerinin vaatlerine sadık, halktan, demokrasiden ve haktan yana iktidarlara nasıl sahip çıktıkları, batı demokrasileri tarihlerinin en şerefli bölümlerini meydana getirir. Ve biz de halktan, demokrasiden ve haktan yana her iktidarı başımızın üzerinde taşımaya hazırız. Bizim sade ve masum bir amacımız var. Çalışanlarımızın sosyal devlet çatısı altında mutlu, huzurlu çalışmalarını, geleceğe güvenle bakmalarını istiyoruz.”

İşçi ve memuru sokağa döken hak kayıpları

Bugün kadın-erkekte 58-60 olan yaş sınırı kademeli olarak kadın-erkekte 65’e, prim gün sayısı 7 binden 9 bine yükseltiliyor.

Halen fiili hizmet zammından yararlanan bazı meslek çalışanlarının bu hakları ellerinden alınıyor.

Malullük ve ölüm aylığı hak etmek için aranan 5 yıllık hizmet süresi 10 yıla, 900 günlük prim gün sayısı ise 1800 güne yükseltiliyor.

Aylık bağlama oranı her 360 prim gün sayısı için yüzde 2’ye indiriliyor.

Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin kazançların güncel erimesinde kullanılacak katsayının belirlenmesinde gelişme hızının (refah payının) yüzde 100’ü yerine, yüzde 30’u dikkate alınacak.

İş kazası, meslek hastalığı sonucu yüzde 25 ve daha yüksek oranda sakat kalanlara bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinin alt sınırı kaldırılıyor.

Alt sınır aylığı düşürüldüğünden, özellikle mevsimlik, geçici süreli ve yarı zamanlı çalışanlar, daha az aylık alacaklar.

Çalışan ve ölüm geliri aylığı alan çocuksuz dul eş aylığı, yüzde 75’den, yüzde 50’ye düşürülüyor.

Emekli aylıklarının yükseltilmesinde sadece enflasyon oranındaki artış dikkate alınacağından; emekli, dul ve yetimlere refahtan pay verilmeyecek.

Asgari ücretin üçte biri tutarında, altı ay süreyle verilmesi kabul edilen süt emzirme yardımı, bir defaya mahsus olarak düzenlendi.

Asgari ücretin üç katı tutarında verilecek cenaze yardımı bir asgari ücret tutarına indirildi.

Yetim kız çocuklan için ödenmekte olan evlenme yardımı (çeyiz parası) yetim aylığının 24 katı tutarından, 12 katına düşürülüyor.

Çalışanların, dul ve yetimlerin yararlanacakları sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi yöntemleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin miktar ve sürelerini belirleme yetkisi kurum yönetimine verilerek belirsizlik yaratılıyor.

Diş protezlerine yaş sınırı getirilerek 18 yaşını doldurmayan, 45 yaşından gün almayanlar, protez bedelinin yüzde 50’sini cepten ödeyecek.

Özel hastanelerden yüzde 20 katkıyla yararlanılabilecek.

SGK’nın oluşturacağı bir komisyonun belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındakilere, üç katına kadar fark ücreti ödenmesi öngörülüyor.

Muayene ve tedaviler için şimdilik 2 YTL; protez, ortez ve ilaç bedelleri için yüzde 10-20 oranında katılım payı ödenecek.

Çalışması sona eren sigortalıdan, önceki yıl içinde 90 gün prim ödeyenler, 120 gün prim ödeyenlerin ise kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları, 6 ay süreyle sağlık yardımlarından yararlanma hakkı alınıyor.

İşçiler 17 yıl sonra hayatı durdurdu
 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UYARDI: "GEREKİRSE SÜRESİZ İŞ BIRAKIRIZ"

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Sinan Adıyaman, yaptığı konuşmada birlik çağrısında bulunarak, birlik olunması durumunda bunun üstesinden gelinebileceğini söyledi. Bunun bir uyarı eylemi olduğunu ifade eden Aydın, gerekirse de süresiz iş bırakacaklarına dikkat çekti.

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, AKP iktidarının bu yasayla geleceği kararttığını kaydederek, buradan seslerini duyuracaklarını ifade etti. Soğancı, “Bugün Türkiye’nin her yerinde sokakları alanları özgürleştiriyoruz” dedi.
 
HÜRRİYET - 14 Mart 2008 - FOTOĞRAFLAR : ALEVİ HABER AJANSI

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.