Laiklik Karşıtı Eylemler Kataloğu

Laiklik Karşıtı Eylemler Kataloğu

LAİKLİK KARŞITI EYLEMLER KATALOĞU(2007, 4. Çeyrek)ŞUBAT 2008SHP LAİKLİK İZLEME MASASI I- GİRİŞ22 Temmuz seçimlerinden sonra, Cumhuriyetin...

A+A-

LAİKLİK KARŞITI EYLEMLER KATALOĞULAİKLİK KARŞITI EYLEMLER KATALOĞU
(2007, 4. Çeyrek)

ŞUBAT 2008
SHP LAİKLİK İZLEME MASASI

I- GİRİŞ

22 Temmuz seçimlerinden sonra, Cumhuriyetin laik kimliğine karşı harekete geçildi. Laiklik karşıtı eylemler, irticai etkinlikler, toplum yaşamını dini kurallara ve törelere göre yeniden düzenleme çabaları hız kazandı.

SHP, olayların boyut kazandığını, Anayasa’da tanımlanan “laik, demokratik, hukuk devletinin” temellerine yönelik yıkıcı eylemlerin gittikçe hızlandığını değerlendirerek bu olayları hem Genel Merkezden hem de il ve ilçe örgütleri aracılığıyla izleme kararı aldı.

Bu amaçla MYK üyesi Ayfer Cömert başkanlığında Laiklik Karşıtı Eylemleri İzleme Masası oluşturuldu ve gazetelerde yer alan, TV’lerden izlenen, internet sitelerinde yayınlanan haberlerden oluşan bir arşiv kuruldu. Bu haberlerin hiçbiri tekzip edilmediği için doğruluk derecesi yüzde yüz olarak kabul edilebilir. Tek tük de olsa yalanlanan haberlerin hiçbiri değerlendirmeye alınmamıştır.

Birkaç ay sonra bu arşiv, hayretler uyandıracak büyüklüğe ulaştı. Günlük haberler izleyenlerde tekil unsurlar olarak bir izlenim bırakıyor. Ancak iş arşiv taramasına gelince yaşanan olayların ne kadar kaygı verici bir düzeye ulaştığı daha kolay anlaşılıyor.

Ayfer Cömert ve arkadaşları, bu haberleri, yalnızca arşivlemekle kalmadılar. İlgili yerdeki il ve ilçe örgütleri ile mağdur olanların ve mağdur edenlerin konu hakkındaki düşüncelerini de aldılar.

Yasal kovuşturma gerektiren olaylardaki, kovuşturma sonuçları ile devlet yöneticilerinin bu konulardaki tavır ve tutumlarını izleyip, kayda geçirdiler.

Bazı olaylarda SHP heyetleri olaylarla ilgili ziyaretler yaptılar, yetkilileri bilgilendirdiler ve onlardan bilgi aldılar. Örneğin Amasya’da Ramazanda oruç tutmayan öğrencilerin kimi öğretmenler tarafından aşağılanıp, azarlanmaları ve bu nedenle yurttan ayrılmak zorunda kalmaları konusu basına yansıyınca, SHP Genel Sekreteri Başkanlığında bir heyet Amasya Eğitim-Sen’i ve Amasya Valisini ziyaret ederek görüşme yaptılar. Amasya Valisi olayı bildiğini, sorumlularını kovuşturduğunu söyledi. Daha sonra basından, yanlış ve yanlı tutumları nedeniyle üç öğretmene ihtar; bir öğretmene de hem ihtar hem de yer değiştirme cezası verildiği öğrenildi.

SHP olarak, Laiklik Karşıtı Eylemleri İzleme Masasının çalışmalarını üçer aylık dönemler halinde ve katalog adıyla yılda dört kez yayınlama kararı aldık. Bununla, çeşitli konuları çeyrek dilimler halinde izleyen Türkiye’nin, laiklik konusunu da yüksek bir duyarlılıkla izlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Şimdi okumakta olduğunuz Rapor, Ekim- Kasım-Aralık 2007 tarihlerinde meydana gelen laiklik karşıtı olayları kapsayan 1. Rapordur.

Bu arşiv taraması yöntemi ile hazırlanan retrospektif (geriye dönük) araştırma Raporunda, yalnızca arşive giren somut olaylara yer verildi. Bu Raporda yer alan olayların en az yarısı kadar olaya ilişkin habere, örneğin ders kitaplarında yer alan ve öğrencileri dinsel olarak yönlendirme amaçlı ibareler, makaleler, konferans, panel ve benzeri haberlere, yer verilmedi. Aynı şekilde bilimin bugün ulaştığı düzeyde elde edilen tüm bilimsel verilere aykırı olarak, Darwinist evrim kuramına karşı yayınlanan kitap ve atlaslardan; metro istasyonlarında açılan sergilerden de söz edilmedi. Daha çok, başta çocuklar olmak üzere, insanların eğitimine, yaşam biçimlerine müdahale amaçlı ve sonunda bir mağdur birey yaratan olaylar Rapora alındı.

Raporda 2007’nin son çeyreğinde laiklik karşıtı 47 adet olay yer almıştır. Bunlar, 2. bölümde, Ekim 2007’den başlayarak kronolojik olarak sıralanmıştır.

Yine ikinci bölümde olaylar kümelendirilmiş ve 5 başlık altında toplanmıştır. Kimi olaylar birden fazla başlığı ilgilendirse de, tekrardan kaçınmak için, tek başlık altında gösterilmiştir. Bu başlıklar şöyledir:

1- Eğitim
2- Türban
3- Dinci gösteriler
4- Mezhep ayrımcılığı
5- Kadrolaşma

Bu başlıklar altında toplanan olaylar da, somut ve muhatabı olan eylemler şeklinde ele alındı. Örneğin, “uçakta, uçağın yönünü Kıble’ye çevirin, namaz kılacağız” diye istemde bulunulması, ya da “trende namaz için mescit yeri ayrılması” gibi istemlere Raporda yer verilmedi.

İncelendiğinde görüleceği gibi 2007’nin son çeyreğinde laiklik karşıtı olaylar en çok “eğitim” ve “türban” kümelerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’nin, 2008’in tüm Ocak ayını ve Şubatın ilk haftalarını bu konuların tartışılması ile geçirdiği düşünülürse bunun olağan karşılanması gerekir.

Üçüncü yoğunluklu laiklik karşıtı eylem kümesinin, dinci gösteriler olduğu görülüyor. Siyasal iktidarın 22 Temmuz seçimlerinden sonra kazandığı gücün, bazı dinci odaklı örgütlere olağanüstü bir kendine güven duygusu verdiği anlaşılıyor. Bununla, kendi yaşam biçimlerini özel-kamusal alan ayrımı yapmadan yaşamın her alanına yaymanın ve kendini kabul ettirmenin amaçlandığı görülmektedir.

Bu konudaki cesaretlerinin nereye kadar vardığını, 7 Şubat 2008 tarihli Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan bir ilan açıklıkla göstermektedir. Söz konusu ilan, gelecek Raporumuzda ayrıca verilecektir.

Dördüncü yoğunluklu küme, mezhep ayrımcılığıdır. Burada en çarpıcı örneklerden biri olarak, bir milletvekilinin Aleviliği “satanizm” gibi sapkın bir akım şeklinde göstermesi verilmektedir.

Sonuncu yoğunluk kümesini kadrolaşma oluşturuyor. Bu başlık altında yer alan haberlerin öncekiler kadar yoğun olmamasını şu iki nedene bağlamak olanaklıdır. Birincisi, kadrolaşma olgusunun esas olarak AKP’nin beş yıllık iktidarı döneminde zaten büyük ölçüde tamamlanmış olması, ikincisi de özel bilgi sızması olmazsa basının bu olaylardan yeteri kadar haberdar olmamasıdır.

Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda kuruluş tarafından izleniyor. Ancak insan hakları kavramının bir parçası, demokratik düzenin esası, ulus ve yurt bütünlüğünün çimentosu olan laiklik için kurumlaşmış bir izleme süreci bulunmamaktadır. Kuşkusuz laiklik karşıtı eylemler basına yansımakta, okunmakta, tartışılmaktadır. Ama o kadar… Zaten bir süre sonra bunlar ya unutulmakta ya da kanıksanmaktadır. SHP olarak, Laiklik Karşıtı Eylemler Katalogunu bu eksikliği gidermek için hazırladık.

Bir süre sonra bu çalışmamızın tüm ilgililer için çok ciddi ve çok zengin bir kaynak oluşturacağına inanıyoruz.

Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin, geleceğimiz için yaşamsal derecede önemli olan bu konuda tüm yurttaşlarımızı duyarlı olmaya ve bizi bilgilendirmeye çağırıyoruz. (İletişim:

<!--

var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';

var path = 'hr' + 'ef' + '=';

var addy15393 = 'shpbasin' + '@';

addy15393 = addy15393 + 'shp' + '.' + 'org' + '.' + 'tr';

var addy_text15393 = 'shpbasin' + '@' + 'shp' + '.' + 'org' + '.' + 'tr';

( '' );

15393 );

( '' );

//-->n

<!--

( '' );

//-->

<!--

( '' );

//-->

)

II-VERİLER

A-KRONOLOJİK SIRALAMA

EKİM–2007

1- Gaziantep Öğretmen evinde Ramazanda yemek servisi kaldırıldı.

(Cumhuriyet-01.10.2007)

2- “Mahalle baskısına itiraz dayağı” İstanbul Kağıthane'de internet kafede Ramazan ayında oruç tutmadığı için dayak yiyen gence yardım etmek isteyen dayısı da dayak yedi.

(Radikal-02.10.2007)

3- İlköğretim 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında örtünme telkin ediliyor.

(Cumhuriyet-03.10.2007)

4- Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında iftar saatinde işlem yapılmıyor.

(Vatan-04.10.2007)

5- Antalya’nın Etiler Mahallesinde faaliyet gösteren Furkan Derneğinde, haftanın belirli günlerinde kara çarşaflı kadınların toplanıyor. Dernek üyeleri çocuklarını okula göndermeyip evde dini eğitim veriyor .

(Cumhuriyet-03.10.2007)

6- İstanbul’un Anadolu yakasında Ramazan nedeniyle çok sayıda ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli için verilen öğle yemeği kaldırıldı. Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Kadıköy ilçe müdürlükleri öğle yemeği kaldırdı. Çalışanlar oruç tutmaya zorlanıyor.

(Cumhuriyet-03.10.2007)

7- Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler kampüsünde görev yapan personel, Ramazan ayının son cuması yerlere seccade serip, resmi dairenin tabelası altında namaz kıldı.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

8- Kocatepe Kültür Merkezinde reklam mankeninin bacakları boya ile örtüldü.

(Hürriyet-04.10.2007)

9- Türkiye Yardımsevenler Derneği Erzurum Şubesinden yardım almak için fatiha okumak şart koşuluyor.

(Vatan-05.10.2007)

10- Ardahan Damal'da Hz. Ali'nin şahadet yıldönümünde ilköğretim okulunda teravih namazı kılındı.

(Vatan-05.10.2007)

11- Ankara Yenimahalle Kürşatbey İlköğretim Okulu'nda ayetli-sureli Ramazan köşesi açıldı.

(Cumhuriyet-05.10.2007)

12- İstanbul Fatih Camii'nde Kudüs günü dolayısıyla gösteriler yapıldı.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

13- Bursa Yıldırım İmam Hatip Lisesi'nde ve Ordu İmam Hatip Lisesi'nde türbanlı öğrenciler okula serbestçe giriyor.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

14- Başbakan iftar yaptığı kız öğrenci yurdunda türbanla ilgili sorulara “aşama aşama olacak” ve “türban yasağı Allah'a meydan okumaktır” dedi.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

15- AKP Van İl Danışma Meclisi toplantısında, erkekler kadın milletvekillerinin elini sıkmadı.

(Radikal-07.10.2007)

16- İstanbul’un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde modern giysili kadınlara ev verilmiyor, giysi satılmıyor.

(Sabah-07.10.2007)

17- Antalya'nın merkezinde Şirinyalı Mahallesi Özel Valide Sultan Kız Öğrenci Yurdunda dini ayin ve zikir yapıldı.

(Cumhuriyet-07.10.2007)

18- Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde türbanlı öğrenciyi sınava almayan öğretmen, Milli Eğitim Müdürü tarafından tehdit edildi.

(Eskişehir-Sakarya Gazetesi-08.10.2007)

19- Giresun'da bir turistik tesiste Çevre ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle yabancı turistlere alkol veriliyor, yerli turistlere verilmiyor.

(Milliyet-15.10.2007)

20- Nur Cemaatinin kurucusu Said-i Nursi'nin anısına İstanbul'da düzenlenen uluslararası sempozyuma Türk Hava Yolları sponsor oldu.

(Vatan/Milliyet-20.10.2007)

21- Erzurum Ceyhanoğlu Sağlık Ocağı'nda türbanlı doktorlar görev yapıyor.

(Radikal-20.10.2007)

22- Süryani öğrenci Din ve Ahlak Bilgisi dersine girmeyince yoklamalarda yok yazıldı.

(Birgün-21.10.2007)

23- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in düzenlediği bayramlaşmaya katılmayan Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları hakkında soruşturma açıldı.

(Cumhuriyet-26.10.2007)

24- İstanbul'da Alfred Üniversitesi adlı bir yerde öğrenciler peçeli öğrencilerle birlikte ders yapıyor.

(Cumhuriyet-26.10.2007)

25- Adana'da Tepebağı Lisesi'nin bodrum katındaki mescitte öğrenciler namaz kılıyor.

(Radikal-29.10.2007)

KASIM–2007

26- AKP Kırıkkale milletvekili Mustafa Özbayrak “Alevilere bütçeden bir tahsisat ayrılırsa Aleviliğin diğer kolları bize de tahsisat ayırın derse ne olacak? Mecusiler, satanistler gibi benzer gruplar da benzer taleplerle gelebilirler" dedi.

(Birgün-01.11.2007)

27- Adana'da Tepebağı Lisesindeki öğrenci mescidini ortaya çıkaran Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı kendisine "ibadet düşmanı diye saldırıda bulunulduğunu açıkladı"

(Milliyet-02.11.2007)

28- Milli Eğitim Bakanlığı, Din Kültürü kitaplarında Aleviliğe yer verilmediği eleştirisi yapan öğretmen ve Eğitim-İş Şube Başkanı Mustafa Cemil Kılıç hakkında inceleme başlattı.

(Cumhuriyet-08.11.2007)

29- Sivas'a 38 km. uzaklıktaki Çatalkaya'da bir Alevi köyüne 17 öğrencisi olduğu halde öğretmen gönderilmeyip, ihtiyacı olmadığı halde imam gönderiliyor.

(Radikal-08.11.2007)

30- TBMM'nin Yalova'daki Atatürk Köşkünün de bulunduğu dinlenme tesislerinde türbanlı personel çalışıyor.

(Akşam-12.11.2007)

31- İstanbul’un Fatih ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünden ve İl Sosyal Hizmetlerinden izinsiz açılan "Ravzatul Etfal" adlı çocuk yuvasında çocuklara dini eğitim veriliyor. Eğitimciler ve Müdür türbanlı.

(Radikal-20.11.2007)

32- Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde okuyan dört Alevi kız öğrenci, Ramazanda oruç tutmadığı ve namaz kılmadığı için baskı yüzünden okul değiştirmek zorunda kaldı.

(Cumhuriyet-21.11.2007)

33- Balıkesir Havran'da 24 Kasım Öğretmenler Gününde kutlama törenlerine mevlüt okutulması eklendi.

(Cumhuriyet-23.11.2007)

34- Dini baskılar nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kalan Amasyalı 4 öğrencinin, AKP li Üskül'ün de aralarında olduğu bir grup AKP'li milletvekilleri tarafından ailelerin içeri girmesine izin verilmeden ifadeleri alındı.

(Cumhuriyet-29.11.2007)

35- TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül Amasya’da dini baskı nedeniyle dört öğrencinin ayrıldığı okulda Ramazan ayında öğle yemeği çıkmamasını “Türkiye gerçeği” olarak yorumladı.

(Cumhuriyet-30.11.2007)

ARALIK–2007

36- İstanbul Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni, "bu sınıfta Alevi var mı" sorusuna, "Ben Aleviyim" diyen öğrenciye, "benden çekeceğin var" dedi ve çektirdi.

(Birgün-01.12.2007)

37- Trabzon Fatih Lisesi okul yönetimi bazı kız öğrencilerin türbanla okula girmelerine ses çıkarmıyor.

(Cumhuriyet-08.12.2007)

38- Bazı anaokullarında kaynak kitap olarak okutulan, “dinimi seviyorum”adlı kitapta 5-6 yaşındaki çocuklara dini içerikli öykülerle dokuz gün oruç tutulması öneriliyor.

(Cumhuriyet-09.12.2007)

39- Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4. sınıf öğrencilerine yönelik Muallim Naci'nin 'Ömer'in Çocukluğu' adlı kitabında dini telkinde bulunulması ve kitapta öğrencilerin anlayamayacağı ölçüde Arapça, Farsça ve Osmanlıca sözcüklerin kullanılması Meclis gündemine taşındı.

(Cumhuriyet-09.12.2007)

40- MEB'nin İmam Hatip Liseleri için hazırladığı genelge, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince diğer ilköğretim kurumlarına da gönderildi ve uygulanıp sonuçlarının bildirilmesi istendi.

(Cumhuriyet-10.12.2007)

41- Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şahin Filiz’in, "Kuranda başörtüsü yok, türban Yahudi geleneği" dediği için sicil notu düşürüldü, kendisine Profesörlük verilmiyor.

(Radikal-14.12.2007)

42- Sky Türk ve Star televizyonlarında mikrofaşizm ile ilgili programlara katıldığı için, Doç. Dr. Şahin Filiz hakkında soruşturma başlatıldı.

(Radikal-14.12.2007)

43- TÜBİTAK töreninde türbanıyla ödül alan öğrencinin okuduğu Şefkat Koleji'nin tamamı türbanlı. Okulda mescit de var, sınıfta seccadeyle namaz da kılınıyor.

(Vatan-17.12.2007)

44- Ankara Ahmet Haşim İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Arapça motiflerle süslü ders notları ile kültür ve ahlak bilgisi yerine İslam dersi veriyor.

(Cumhuriyet-17.12.2007)

45- Milli görüş yanlısı İslamcı Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesine mescid yapılması amacıyla kampanya başlattı.

(Cumhuriyet-17.12.2007)

46- AKP, Danıştay’ın iptal ettiği atama yönetmeliğine karşın boş kadrolara yandaşlarını atıyor. Bunun için tek ölçüt din bilgisine sahip olmak.

(Cumhuriyet-23.12.2007)

47- Adana'da Alevilerin yoğun yaşadığı Kuyumcular Köyünde Büyük Dikili İlköğretim Okulu'na giden kız öğrenciler servislere alınmayarak yurta yerleşmeleri için baskı yapılıyor.

(Cumhuriyet-26.12.2007)

B-KONU BAŞLIKLARINA GÖRE SIRALAMA

EĞİTİM

1- Gaziantep Öğretmen evinde Ramazanda yemek servisi kaldırıldı.

(Cumhuriyet-01.10.2007)

2- İlköğretim 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında örtünme telkin ediliyor.

(Cumhuriyet-03.10.2007)

3- Ardahan Damal'da Hz. Ali'nin şahadet yıldönümünde ilköğretim okulunda teravih namazı kılındı.

(Vatan-05.10.2007)

4- Ankara Yenimahalle Kürşatbey İlköğretim Okulu'nda ayetli-sureli Ramazan köşesi açıldı.

(Cumhuriyet-05.10.2007)

5- Antalya'nın merkezinde Şirinyalı Mahallesi Özel Valide Sultan Kız Öğrenci Yurdunda dini ayin ve zikir yapıldı.

(Cumhuriyet-07.10.2007)

6- Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde türbanlı öğrenciyi sınava almayan öğretmen, Milli Eğitim Müdürü tarafından tehdit edildi.

(Eskişehir-Sakarya Gazetesi-08.10.2007)

7- Süryani öğrenci Din ve Ahlak Bilgisi dersine girmeyince yoklamalarda yok yazıldı.

(Birgün-21.10.2007)

8- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in düzenlediği bayramlaşmaya katılmayan Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları hakkında soruşturma açıldı.

(Cumhuriyet-26.10.2007)

9- İstanbul'da Alfred Üniversitesi adlı bir yerde peçeli öğrenciler derse giriyor.

(Cumhuriyet-26.10.2007)

10- Adana'da Tepebağı Lisesi'nin bodrum katındaki mescitte öğrenciler namaz kılıyor.

(Radikal-29.10.2007)

11- Adana'da Tepebağı Lisesindeki öğrenci mescidini ortaya çıkaran Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı kendisine "ibadet düşmanı diye saldırıda bulunulduğunu açıkladı"

(Milliyet-02.11.2007)

12- İstanbul’un Fatih ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünden ve İl Sosyal Hizmetlerinden izinsiz açılan "Ravzatul Etfal" adlı çocuk yuvasında dini eğitim veriliyor. Eğitimciler ve Müdür türbanlı.

(Radikal-20.11.2007)

13- Balıkesir Havran'da 24 Kasım Öğretmenler Gününde kutlama törenlerine mevlüt okutulması eklendi.

(Cumhuriyet-23.11.2007)

14- Bazı anaokullarında kaynak kitap olarak okutulan, “dinimi seviyorum” adlı kitapta 5-6 yaşındaki çocuklara dini içerikli öykülerle dokuz gün oruç tutulması öneriliyor.

(Cumhuriyet-09.12.2007)

15- Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4. sınıf öğrencilerine yönelik Muallim Naci'nin 'Ömer'in Çocukluğu' adlı kitabında dini telkinde bulunulması ve kitapta öğrencilerin anlayamayacağı ölçüde Arapça, Farsça ve Osmanlıca sözcüklerin kullanılması Meclis gündemine taşındı.

(Cumhuriyet-09.12.2007)

16- MEB'nin İmam Hatip Liseleri için hazırladığı genelge, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince diğer ilköğretim kurumlarına da gönderildi ve uygulanıp sonuçlarının bildirilmesi istendi.

(Cumhuriyet-10.12.2007)

17- TÜBİTAK töreninde türbanıyla ödül alan öğrencinin okuduğu Şefkat Koleji'nin tamamı türbanlı. Okulda mescit de var, sınıfta seccadeyle namaz da kılınıyor.

(Vatan-17.12.2007)

18- Ankara Ahmet Haşim İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, kültür ve ahlak bilgisi yerine Arapça motiflerle süslü ders notları ile İslam dersi veriyor.

(Cumhuriyet-17.12.2007)

19- Milli görüş yanlısı İslamcı Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesine mescid yapılması amacıyla kampanya başlattı.

(Cumhuriyet-17.12.2007)

TÜRBAN

1- Bursa Yıldırım İmam Hatip Lisesi'nde ve Ordu İmam Hatip Lisesi'nde türbanlı öğrenciler okula serbestçe giriyor.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

2- Başbakan iftar yaptığı kız öğrenci yurdunda türbanla ilgili sorulara 'aşama aşama olacak' ve 'türban yasağı Allah'a meydan okumaktır' dedi.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

3- Erzurum Ceyhanoğlu Sağlık Ocağı'nda türbanlı doktorlar görev yapıyor.

(Radikal-20.10.2007)

4- TBMM'nin Yalova'daki Atatürk Köşkünün de bulunduğu dinlenme tesislerinde türbanlı personel çalışıyor.

(Akşam-12.11.2007)

5- Trabzon Fatih Lisesi okul yönetimi bazı kız öğrencilerin türbanla okula girmelerine ses çıkarmıyor.

(Cumhuriyet-08.12.2007)

6- Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şahin Filiz’in, "Kuranda başörtüsü yok, türban Yahudi geleneği" dediği için sicil notu düşürüldü, kendisine Profesörlük verilmiyor.

(Radikal-14.12.2007)

7- Sky Türk ve Star televizyonlarında mikrofaşizm ile ilgili programlara katıldığı için, Doç. Dr. Şahin Filiz hakkında soruşturma başlatıldı.

(Radikal-14.12.2007)

DİNCİ GÖSTERİLER

1- “Mahalle baskısına itiraz dayağı” İstanbul Kağıthane'de internet kafede Ramazan ayında oruç tutmadığı için dayak yiyen gence yardım etmek isteyen dayısı da dayak yedi.

(Radikal-02.10.2007)

2- Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında iftar saatinde işlem yapılmıyor.

(Vatan-04.10.2007)

3- Kocatepe Kültür Merkezinde reklam mankeninin bacakları boya ile örtüldü.

(Hürriyet-04.10.2007)

4- Türkiye Yardımsevenler Derneği Erzurum Şubesinden yardım almak için fatiha okumak şart koşuluyor.

(Vatan-05.10.2007)

5- İstanbul Fatih Camii'nde Kudüs günü dolayısıyla gösteriler yapıldı.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

6- AKP Van İl Danışma Meclisi toplantısında, erkekler kadın milletvekillerinin elini sıkmadı.

(Radikal-07.10.2007)

7- İstanbul’un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde modern giysili kadınlara ev verilmiyor, giysi satılmıyor.

(Sabah-07.10.2007)

8- Giresun'da bir turistik tesiste Çevre ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle yabancı turistlere alkol veriliyor, yerli turistlere verilmiyor.

(Milliyet-15.10.2007)

9- Nur Cemaatinin kurucusu Said-i Nursi'nin anısına İstanbul'da düzenlenen uluslararası sempozyuma Türk Hava Yolları sponsor oldu.

(Vatan/Milliyet-20.10.2007)

10- Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler kampüsünde görev yapan personel, Ramazan ayının son cuması yerlere seccade serip, resmi dairenin tabelası altında namaz kıldı.

(Cumhuriyet-06.10.2007)

11- İstanbul’un Anadolu yakasında Ramazan nedeniyle çok sayıda ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli için verilen öğle yemeği kaldırıldı. Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Kadıköy ilçe müdürlükleri öğle yemeği kaldırdı. Çalışanlar oruç tutmaya zorlanıyor.

(Cumhuriyet-03.10.2007)

MEZHEP AYRIMCILIĞI

1- AKP Kırıkkale milletvekili Mustafa Özbayrak “Alevilere bütçeden bir tahsisat ayrılırsa Aleviliğin diğer kolları bize de tahsisat ayırın derse ne olacak? Mecusiler, satanistler gibi benzer gruplar da benzer taleplerle gelebilirler" dedi.(Birgün-01.11.2007)

2- Milli Eğitim Bakanlığı, Din Kültürü kitaplarında Aleviliğe yer verilmediği eleştirisi yapan öğretmen ve Eğitim-İş Şube Başkanı Mustafa Cemil Kılıç hakkında inceleme başlattı.

(Cumhuriyet-08.11.2007)

3- Sivas'a 38 km. uzaklıktaki Çatalkaya'da bir Alevi köyüne 17 öğrencisi olduğu halde öğretmen gönderilmeyip, ihtiyacı olmadığı halde imam gönderiliyor.

(Radikal-08.11.2007)

4- Amasya Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde okuyan dört Alevi kız öğrenci, Ramazanda oruç tutmadığı ve namaz kılmadığı için baskı yüzünden okul değiştirmek zorunda kaldı.

(Cumhuriyet-21.11.2007)

5- Dini baskılar nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kalan Amasyalı 4 öğrencinin, AKP li Üskül'ün de aralarında olduğu bir grup AKP'li milletvekilleri tarafından ailelerin içeri girmesine izin verilmeden ifadeleri alındı.

(Cumhuriyet-29.11.2007)

6- TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül Amasya’da dini baskı nedeniyle dört öğrencinin ayrıldığı okulda Ramazan ayında öğle yemeği çıkmamasını “Türkiye gerçeği” olarak yorumladı.

(Cumhuriyet-30.11.2007)

7- İstanbul Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni, "bu sınıfta Alevi var mı" sorusuna, "ben Aleviyim" diyen öğrenciye, "benden çekeceğin var" dedi ve çektirdi.

(Birgün-01.12.2007)

8- Adana'da Alevilerin yoğun yaşadığı Kuyumcular Köyünde Büyük Dikili İlköğretim Okulu'na giden kız öğrenciler servislere alınmayarak yurta yerleşmeleri için baskı yapılıyor.

(Cumhuriyet-26.12.2007)

KADROLAŞMA

1- AKP, Danıştay’ın iptal ettiği atama yönetmeliğine karşın boş kadrolara yandaşlarını atıyor. Bunun için tek ölçüt din bilgisine sahip olmak.

(Cumhuriyet-23.12.2007)

KAYNAK :  http://www.shp.org.tr/

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.