Kemal Atalar

Kemal Atalar

Doğrular her zaman acı olur...

A+A-

Evet maalesef dogrular her zaman söyleyen yapan ve uygulayanın düşmanını çoğaltılmış ve düşman olanların gerçek ama acı olan yüzünü ortaya koymuştur.

Her zaman ve her alanda Dogrucular ve yalancılar ve yalakalar olmak üzere üç çeşit insan (..! ) tiplemesi vardır.

Dogrucular kendilerinin başlarına iş açacağını Kasaplara kurban, Katillere maktül yalakalar ada malzeme olmuşlardır.

Çünkü. ; Doğrucu işin ciddiyeti ve insanı sorumluluğu veya görevinden kaynaklı sadakati gereği elinden geldikçe yanlışsız olmaya ( fevren yapılan veya yaptırmaya zorlayanlar hariç) çabalar ve bu çabaları her ne kadar kendisinde dürüstlük görevini yaptığı duygusunu yaşatsada maalesef haklarında doğru olduğu halde söylenen veya icra edilen fiil nedeni ile karşı tarafı zan altına sorumluluk altına suçlama altına soktuğu,sokacağı için kabul görmez.

Bu Dogrucular bazen aynı yolda yürüyenlerin çıkarlarının ters düşmesi sonucu bazen bir hukuk yorumcusunun bazen bir siyasi erkin bazen mazlum halktan bıçağın kemiğe dayanması sonucu bazen Yargı nin Adaletin terazisinin egilmesine gönlü vicdani razı gelmeyen arslan yürekli doğrucu bir ağızdan ortaya saçılır..

Bu nedenle bu doğru yapanlar hep tehdit baskı sürgün zulüm iş aktinin feshi görevden atılma cezaevi vb uygulamalarla karşılaşır veya temelli susturulur, Katledilir.,

Bunlar şiarları gereği Kasap'ın bıçağını yalamaktansa, kısa ve dürüst yaşamak onurdur. Onursuz ve kişiliksizler bunlara yani doğru davrananlar için  BAY DOĞRU,AHMAK,
APTAL vb yakıstirmalarla dışlamaya eleştirmeye çalışırlar, ancak kendi kişiliksizliklerinin ön ikrarını yaptıklarını
ihsas-ı rey ve dolaylı itiraflarda bulunduklarını kabul etmezler.
Çünkü, toplumun uyanık ve Vatanseverleridir.

Bu sahtekar ve yalancı vatanseverlerin unuttukları birşey  "YALANCININ MUMU " olayıdır. Karanlıklar yayınlandığında tüm pislikler foseptik cukurunun patlaması misali kokusu her yana saçılır, etrafa çevreye insanlara rezil kepaze olacaklarına daha gururlu ve iyi yaptıklarını söyleyip yağ gibi üste çıkarlar.

Birde eğitimsiz,biatçı ve sorgulamadan koyun gibi dinleyen ve kavalin arkasından giden toplumlar ,hep bunlara yalakalik yaparak alkış tutar meth eder omuzlarında gezdirir. Neden mi..? Çünkü. ; Kemik meselesidir kemik.

Bu sahtekarlar kendi çıkarları için Annesini boyayıp babasına tekrar geri satan aşağılık karakterde kişiler olur, gözlerini kırpmadan Mafya ile Üliminatu ile Zehir tacirleri ile Din tüccarları ile ispiyoncularla para baronları ile insan katilleri,Mason lobileri ile ve hatta kendi felsefe ve inançlarına uymayan kisilere peşkeş çeken Narsist,sadist ve faşist ruhlu kişilerdir.

Doğru ne kadar acı olursa olsun ne kadar bay dogrucu-lar zarar görürse görsün vicdanlari rahattir,huzurları ve iç dünyaları kendileri ile barışıktır. Uykuya dalmak için yastığa uyanınca hemencecik rahat uykuya geçerler.

Ama ya sahtekarlar yalancılar VATANSEVER dürüst ler.(..! ) artık siz tahayyül edin.

Tabiki yaşamın acı gerçeği her ikisinin de mevcudiyeti yani yaşam devam ettikçe DOĞRULAR ve sahtekarlar var olacaktır. Tabi YALAKA ve satılık davarlarida unutmamak gerek.
Doğru ne kadar acı olursa olsun doğru doğrudur.

İnsana yakışan insan olduğunu söyleyen her bireyin doğrucu olması dileği ile aşk ile...

Önceki ve Sonraki Yazılar