Kemal Atalar

Kemal Atalar

Neyin Özüyüz?

A+A-

Öz , gerek edebi lügatta gerek halk lugatında gerekse  inanç lugatinda tanımı anlamı..;
Bir şeyin,eşyanın,maddenin,dilin, ırkın,inancın saf ,katıksız olduğu gibi, sağa sola çekmeden kendisini oluşturan halis muhlis kendisi demektir.

Daha anlaşılır bir ifade ile Arı duru olmak ve saf olmak demektir.

Mesela Asfalt yapımında kullanılan mucur ve zift maddesinin özü nedir, Mucurun özü kaya ,ziftin özü petrol..

Bunları ne isimle çağırırsan çagır hangi renge boyarsan boya bu maddelerin özünü değiştirme şansın yoktur olamaz da..!

Aynen Irklar Diller ve inançlarda buna benzer, Arapçanın kaç çeşit lehçesi şivesi vardır ,
ama sonuçta arapçadır.

Kürtçenin Loriki,Sorani,keldani, kırmancı,
zazaki vb kaç lehçe ve bölgesel şive farkları var ama sonuçta özü kürtçedir.

INANÇLAR içinde aynı şey geçerlidir,mesela hristiyanlık ( protestan,Katolik vb ) farklı anlayışları olsada veya ıslamiyet ( Hanifi ,Hanbeli,maliki,Şafii,Şii,Caferi vb ) olsada sonuçta anlayış farklılıklarına rağmen % 99.9 birbiri ile uyumlu öz-islamiyettir.

Fakat Aleviliğin neresi İslamın özü oluyor ve nasıl oluyor onu anlamış değilim.

Çok basite indirgeyerek,
hiç dolambaçlı yol kullanmadan ..;

Alevilik bir din midir..?
Elbetteki değildir,
Alevilik bir mezhepmidir..?
Elbetteki o da değildir.

Peki neden..;
Bir dinin peygamberi ve kutsal saydıkları kitapları vardır değil mi..?  EVET
Peki ,Aleviliğin peygamberi ve kutsal kitabı var mı..?  Elbetteki yoktur.

Peki..;
Alevilik neyin özü oluyor ( Bazı dede,Bana,rehber,post erkanı ) sorusuna diyorlar ki.;
Alevilik islamın özü dür. Tamam diyelim ki kabul ettik .( değil  aslında ama  )

Peki..;
İslam'daki hangi şart ve kural alevilik yolunda yerini almış. Mesela 5 vakit namaz,30 gün oruç ( Muharrem oruç değil yas-ı matemdir şiilikten geçmedir. ) HAC,Zekat,Kurban Bayramda , Kurban geleneği Yahudilikten gelen ishak islama göre de ismail e atfedilendir.
Alevilikte kime atf edilmiş..!

Alevilikte sec' de İnsana ,islamiyette sec' de kıbleye ( kabeye)  
Alevilikte kabe İnsandır canlıdır, islamiyette Kabe Dört duvar taş yapıdır.

Alevi nin rehberi akıl dır ilimdir ,
islamın rehberi, dilini bilmediğimiz ezberden okunan ve sorgulanamayan kitaptır..

Bu soruları biraz daha güncelleyerek, Kaç kadınla evlenme hakkın var ( islamda 4 e kadar ve daha fazlası ) cem de tesettür var mı, Kadin-Erkek ayrı mi..? ( ıslamda bunlar var) Alevilikte Dar' da durma ( sorgulama ) var.
Peki Islamda varmı..?  sorgusuz biat vardır.

Daha açmak gerekirse , Mehir hakkı,Muta nikahı kadını tarla yerine koymak vb.
Bunların hangisi Alevilik yolunda var.

Alevilikte düşkünlük ve yoldan çıkarma cezai müeyyideleri var , ıslamda tecavüzde etsen livata da yapsan hırsız da olsan vb ne suç işlerden işle islam dan atılma, cezalandirma, camiye gitmemek yoktur.

Ama Alevilik yolunda bu fiili ve boşanma veya neden olma suçunu  yapanlar Cem evine giremez ( günümüzde dede,Baba,post sahipleride bu yanlışları yapmalarına rağmen yer işgal ediyorlar..) Bırakın adam öldürmeyi katletmeyi, dinler kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımaz iken Alevilik yolu insanlık ve yaşam yolu olduğu için katletmeyi öldürmeyi ağır suç olarak görür.

Çünkü.
Alevice degil şii,Caferice olduğu için)ama dinlere göre ne yaparsan yap, yeterli benden ol bu nedenle  ıslamda tüm inanclarda  en ön safta bulunabilirler..

Daha sıralamaya gerek var mi..?
Bazı makam ve post da oturan (Baba,Dede,zakir,post ereni ) aleviliği sırf nabza göre şerbet vermek için Ali ciliği alevilik olarak
ballandıra ballandıra anlatıyor larda ,
Ali nin Namaza giderken yada Namaz da katledildiğini neden açıklamıyorlar , Alevilik yolunda Cami mescit olmadığı Namaz ( vakit namazı) olmadığını yakarış ve insana secde olduğu  durumları neden canlar sorgulamıyorlar..?

Ali ,, Alevi miydi yoksa İslamin kılıç tarı askeri miydi..? Evet
Ali Hac'a gitti mi. ; Evet
Ali 5 vakit Namaz kıldı mi .; Evet
Ali zekat verdi mi..; Evet
Ali insan katlettimi ..; Evet
Ama. Ali Alevi idi ise-ki değil..!

Alevi öğretisine göre cem den ve ibadetten düşkün olur ve bir Daha da giremez dı..

O zaman.
Alevilik nasıl ıslamın özü oluyor, hangi kritere,Hangi kitaba,hangi felsefeye,Hangi tarihe göre ( Aleviliği ali sonrası oluştuğunu söylemek Aleviliği arka bahçe yapmak başkalarının maşasi yapmaktır.
Göbeklitepeyi anlayamamaktır.
 Alevilik yoluna da hakarettir.

Çok bilmiş Dede,Baba ve murşitler e göre biz islam' ız ancak Müslüman değiliz..! ( komedi gibi )

Sanki islam ayrı müslüman ayrı imiş  gibi,
Sanki AK ile BEYAZ ayrı imiş gibi..!

Biri Edebi kelime diğeri Halk lugatı ama ikisi de aynı . Yok aslında biribirinden farkı..!

Kelime oyunu yaparak akıl yormaya gerek mi var..!  Nasıl ki Ak ile BEYAZ aynısı  ve biribirini tamamliyorsa, Islam ile Musluman da aynıdır, Dinin adı islam inananlara da Müslüman  yani islam dininin uygulayicilari demek değil mi..?
Alevilikte Din..; SEVGİDİR..
Adları isimleri ne olursa olsun tüm dinlerde sevgi kelimesi sadece lafta kullanılır, icraatta ise ( kendinden ) o' dan olmayanin yaşama hakkı yoktur.
Ya bendensin ya kara toprağın misali değil midir..?
 
Çok daha soru cevaplar vardır. Ancak insanlar kendileri Akıllarını kullanıp arap vahhabi selefi düşüncesi ile değil kendi özgün düşünce ve yaşayan yolu irdeleyerek rahatlıkla bulabilir yeterli öz'e dönmeyi ,özünü öğrenmeyi sorgulamayı istesin..

Alevilik hiç bir inancın arka Bahçesi değildir. Aşk ile.

Önceki ve Sonraki Yazılar