Aleviler Özüne dönmeli, Reform Önerileri

Aleviler Özüne dönmeli, Reform Önerileri

"Yoğun asimilasyondan ve gelişen bilim, yeni yaşam koşullarından dolayı, Alevilikte öze dönüş ve köklü bir reform, zorunludur." Alevilik İslam dışı,...

A+A-

"Yoğun asimilasyondan ve gelişen bilim, yeni yaşam koşullarından dolayı, Alevilikte öze dönüş ve köklü bir reform, zorunludur."

 1. Alevilik İslam dışı, kendine özgün bir inanç öğreti yoldur.
 2. Alevilik ırkçı, milliyetçi Kemalist değildir.
 3. Alevilik devrimci ve paylaşımcı sosyalisttir.
 4. Alevilik kadın erkek eşitliğini temel alır..
 5. Alevilik varoluş felsefesine dayalı doğal dengeci ekolojik çevrecidir.
 6. Alevilik sorgulayıcı bilimsel değişimcidir.
 7. Alevilik yol erkânında; öze dönüş ve köklü bir devrim zorunludur.

Bu 7 belirleme ile yola çıkan Devrimci Aleviler Birliği (DAB) olarak aşağıdaki, reform önerilerini Alevi kamoyu ve kurumlarının bilği ve

değerlendirmesine sunuyoruz.

NOT:  ((Bu öneriler Sivas kaliamından sonra oluşan Alevi hareketi içinde gündeme gelen önerilerin bir toplamıdır. Ve ilk defa Danimarka Alevi Federasyonu tarafından,  2008 yılında  “Alevi kurumları  Serçeşme ortak toplantısına”, ardından  “Dergahta Birlik çalışmalarına” ve  en son DAB tarafından birkaç  ekleme ile Ekim 2015’te Tarsus’ta yapılan “Alevilikte öze dönüş yeni yol erkan” çalışma toplantısına  sunulmuştur.. Öneriler bununla kalacak veya 100% böyle olacak diye bir iddiamız yoktur.

Her anlamda genişletmeye ve geliştirmeye açıktır.  Alevi toplumu ve kurumlarının bu önerileri değerlendirmesini, bunların önümzdeki

Alevilikte Yeni  yol erkan çalışmalarında, birlikte karara bağlanmasını umut ediyoruz, ve DAB olarak takipçisi olacağız..))

ALEVİLİKTE REFORM ÖNERİLERİ

 1. Alevilik doğayı ve insanı kutsayan öğretisi CEM erkânı vs. ile kendine özgü bir inanç/öğretisidir. Kamili insan olma yoludur.

 1. Aleviliğin anayurdu yukarı Mezopotamya Anadolu’dur ve kendine özgü bir inanç olarak resmi yasal olarak tanınmalıdır.

 1. Anadan doğma Alevi olunmaz, ancak o kültür içinde yetişip veya 40 kapı 40 makam yol erkânı öğrenip kabul eden reşit kişiler bir cemde ikrar verip Alevi olabilir.

 1. Cemler sandalyede (oturakta) yapılmalı. Cemevleri yarım daire, ‘amfi’ şeklinde inşa edilmelidir.

 1. Alevilikte ‘’secde’’ yere diz çökme kaldırılmalı Niyaz ,‘’el dil bel’’ el kalbe, dudağa, bele götürülerek yapılır..

 1. Alevilerin inanç ibadet dili, Anadilidir. (Cemlerde vs. Kuran ayeti, Arapça dua vs. okunması kaldırılmalıdır.)

 1. PİR’ler ve talipler Alevi erkânlarına günlük elbiseleri ile katılmalıdır, özel takke, cüppe, cemde veya semahta kadınlara başörtüsü vs. kaldırılmalıdır.  Bizim başımız Kurana Türbana değil gövdemize bağlıdır.

 1. Cem odasına, derneklere Alevilikle ilğisi olmayan, milli bayrak, siyasi lider vs. resim yazıları asılmamalıdır.

 1. Alevilik; Allah Muhammed, Halife Hz. Ali, Ehlibeyt, gibi tüm İslami terminolojiden arındırılmalıdır.

 1. Cemde isteyene TADIMLIK lokma, içecek verilebilmelidir, yemek ayrı (salonda) yenilmelidir.

 1. Cemler kısa tutulmalı max. 2 saate bitmelidir ve daha sıkça (örnek ayda bir) yapılmalıdır.

 1. Alevi inanç günleri, bayramları, miladi güneş takvime göre sabitleştirilmeli, (hicri) takvim kullanılmamalıdır.

 1. Aleviler İslam haç gereği yapılan (cana kıyma) Kurban ve şeker bayramını kaldırılmalıdır.

 1. 13-15 Şubat Hızır, 21 Mart Nevruz, 6 Mayıs Hıdrellez, 2 Temmuz ‘’Şehitleri’’ anma ve Aşure günleri resmi tatil ilan edilmelidir. (NOT: 10-12 Ekim matem orucu ve aşure günü, sadece Kerbela’ya endeksli olmaktan çıkarılmalıdır).

 1. Alevilikte olan kurban geleneği ve, ‘kurban’ deyimi kaldırılıp LOKMA, değimi kullanılmalıdır.

 1. ‘’Erkek Dede’’ yerine, PİR terimi kullanılmalı, en az %50 ana/bacı potsa oturmalı ve dernek yönetimlerinde olmalı ve tüm Alevi kurumlarına ve eş başkanlık sistemine geçilmelidir.

 1. Evladı-resul deyimi vs. ve soydan gelip dede olma vs. kaldırılmalı, belirli bir eğitimden geçip ‘’diploma’’ alanlar PİR’lik hizmeti vs. inanç hizmeti yapabilmelidir.

 1. Alevi cenazelerini Alevi erkânına göre PİR’lerimiz kaldırmalı ve Yasin, kuran vs. okumalar durdurulmalıdır. (Yeni sade çağdaş cenaze erkânı yazılmalıdır)

 1. Çocuklara sünnet Alevi yol inanç gereği değildir kaldırılmalıdır. (İsteyen gönüllü olarak ve doktor kontrolünde yatırabilir.) Kan ve organ bağışı teşvik edilmelidir.

 1. 73 millete bir nazarla bakmayan bizden değildir ilkesinden hareketle Alevilikte ırkçı, milliyetçi yaklaşımlara izin verilmemelidir, Atatürk vb. milliyetçi resimler cemevlerinden Alevi kurumlarından kaldırılmalıdır…

 1. Musahiplik Kurumu çağa göre yeniden düzenlenmeli. Alevi kurum üyeleri birbirine sosyal musahip olmalıdır.

 1. Gerekmedikçe Alevi partisi kurmamalıdır, inanc öğretimize uygun olarak, sol sosyalist devrimci siyasette aktif ve siyasi güç olmalıdır.

 1. Alevilikte yiyecek içecek yasağı: insan hakkı, eti, kanından başka, özel bir yasak olmamalıdır.

 1. Saz Söz Semah Alevi Beştaş Kızılbaş inancının temel unsurlarındandır, bu yanımızı güçlendirmeliyiz. Her Alevi cemevi derneğinde saz, semah ve Alevilik kursu olmalı. Alevi inanç öğretisi eğitimi, yeni yol erkân çizgisinde, kendi kurumlarımızda, verilmelidir.

 1. Cemlerde haremlik selamlık oturmalar, kadınlara başörtüsü, belirli bir tip elbise giyme vs. kaldırılmalıdır.

 1. Cemlerde ve semah dönen bayanların başını İSLAMİ şekilde bağlaması veya giyinmesi vs. kaldırılmalıdır.

 1. Aleviliğin genel sembolü,, İslam halifesi ve onun kanlı kılıcı (Zülfikar değildir)

  Semah dönen kadın erkek insandır.. Sembol olarak İnsan Semah öne çıkarılmalıdır.

 1. Haksızlığa durmayı ve Rıza Şehrini, paylaşımı kendine ilke edinmiş Aleviler her türlü baskı sömürüye karşı olmalı, insan hak ve emek bazında ilkeli davranmalıdır.

 1. Aleviler katliamlar ve ağıtları unutmamalı fakat Ağıtları umuda çevirip ölülerin ardından değil dirilerin önünden yürümelidir.

 1. İnançlar yüz-bin-yılların birikimi sembollerle ‘sırlarla’ doludur, bu sırları sembolleri, tarihi geçmiş insani doğal afet ‘tufanları’ günün bilimsel ışığında yorumlayıp toplumumuza anlatmalıyız.

 1. Hacıbektaş’ta ve Avrupa’da en az 2 akademik okul açılmalı. Bu Okullarda eğitim alan canlara diploma verilmeli. Burada yetişen can’lar Alevi kurumlarında Alevilik hizmeti vermelidirler.

 1. Yılda beş (5) defa Hünkâr Beştaş’ta toplanan 40 kişilik (20 PİR ocak temsilcisi, 20 Alevi kurum temsilcisinden oluşan bir Alevi İNANÇ ÜST kurulu oluşturulsun) eş başkanını ‘Postnişininlerini’ bu kurul kendi arasından seçsin. Bu üst kurul 40’lar makamı olsun.

 1. Alevi bilim danışma kurulu, 40’lar makamına ve Alevi akademi ve kurumlarına danışmanlık yapacak, çeşitli bilim dallarından akademisyenlerin katılımından oluşan bir bilim danışma kurulu oluşturulsun.

 1. Aleviler tam laikliği savunmalı, genel yasalar yapmak dışında devletin din işlerine karışmasına karşı çıkmalı, Tüm inançların dini eğitim ve her türlü inançsal giderlerini kendilerinin karşılamasını, dinin devlet/kamu alanının dini faaliyet propaganda için kullanılmasına karşı durmalıdır.

 1. Vahdeti mevcut diyen Alevilik bir doğa inancıdır, cemlerde muhabbetlerde Aleviliğin doğa Çevre ekolojik-denge bilinci öne çıkarılıp topluma ve yeni nesillere aşılanmalıdır.

 1. 40 sayfalık özet bir ‘’ Yeni yol erkân kitabı (yeni Buyruk manifesto) çıkarılmalıdır. Ayrıca daha geniş tüm yol erkânı kapsayan, Alevi felsefesi, tarihi, tarı insan anlayışı, etik kuralları, ibadet, inanç günlerini, doğum evlilik ölüm erkânlarını, gülbank, deyişlerinden örneklerin sunulduğu detaylı bir kitap basılmalıdır.

36 . Teknoloji ve yeni medya olanakları sonuna kadar kullanılmalı, Çağdaş Alevilik arşivi ve Kütüphanesi kurulmalıdır.

37…..

Ayrıca Alevi Kurumları son 25 yıldır şu Hak ve taleplerde bulunmuştur.

1- Alevilik kendine özgü müstakil bir inanç olarak resmen tanınıp Anayasal güvence altına alınsın.

2- Devlet DinAyet Kurumu kaldırılıp, her inanç kendini yönetip finans edecek şekilde özelleştirilsin.

3- Devlet ve din işleri tamamen bir birinden ayrılıp, kamu alanı laikleştirilsin.

4- 90 yıldır zorunlu vergiden Diyanete aktarılan Alevilerin vergi payını Alevi kurumlarına geri ödensin.

5- Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Her inanç dini eğitimini kendi kurumunda kendi versin.

6- Cemevleri Alevi inanç merkezi olarak tanınıp yasal statü ve hakları tanınsın.

7- Alevi köy ve mahallelerine, CAMİ yapımı durdurulup, yapılanlar kaldırılsın.

8- Hacebektaş dergâhı başta olmak üzere dergâhlarımıza yapılan camiler ve müze statüsü kaldırılıp, dergâhlarımız ve el konulan arazileri Alevi kurumlarımız devir edilsin.

9- 13-15 Şubat Hızır günleri, 21 Mart Newroz, 6 Mayıs Hıdrellez, 10 Ekim Aşure günü, ücretli resmi tatil ilan edilsin.

10- Nüfuz cüzdanlarından (vb. resmi belgelerden) din hanesi tamamen kaldırılsın.

11- TC yasalarından, okul kitaplarından vs. Alevileri (ve başka inançları) rencide eden hakaret, ayrımcılık kaldırılsın.

12- Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve diğer katliamların sorumluları, 12 Eylül darbecileri yargılanıp cezalandırılsın.

13- 33 canımızın yakıldığı Sivas Madımak Oteli UTANÇ müzesi yapılsın.

14- Toplumun %85’nin oluşturan, İşçi emekçiler den yana, sosyal adalet, temel insan hak ve özgürlüklerine dayalı yeni bir anayasa yapılsın.

15- Kürt halkının özerklik hakları Anayasayla güvence altına alınıp, Kürt sorunu barışçıl demokratik bir şekilde çözülsün.

16- Din ve Milliyet konusu, toplumsal sorun olmaktan çıkarılıp, siyasetin gündeminde düşürülsün.

(DAB olarak bu hak ve talepleri için kararlılıkla, ödün vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.)

Devrimci Aleviler Birliği  (DAB)

Gyk.  24.11.2015

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.