1. HABERLER

  2. ALEVİLİK

  3. ALEVİ DÜŞKÜNLERİ

  4. İslamcı-Irkçı şarlatanlar 'Ocakzadeler Meclisi' adıyla sahnede
İslamcı-Irkçı şarlatanlar 'Ocakzadeler Meclisi' adıyla sahnede

İslamcı-Irkçı şarlatanlar 'Ocakzadeler Meclisi' adıyla sahnede

Hüseyin Hürrem Ulusoy ırkçı-milliyetçi-islamcı çevrelerin alkışlarla karşıladığı bir açıklama yaparak laik ve modern Aleviliğe karşı bir oluşuma gittiklerini duyurarak Milliyetçi-İslamcı Aleviler ile Laik-Modern Aleviler ayrışımını ilan etti.

A+A-

MHP'li olduğu bilinen Hüseyin Hürrem Ulusoy'un sosyal medya profil sayfasındaki ÜLKÜ tanımlamalı paylaşımlarının Irkçı bir zeminden yükseldiği yaptığı açıklamasıyla ortaya çıkmıştır. Kullandığı dil ve açıklamadaki ''KARŞI'' tanımlamasından yola çıkarak sitemiz Alevi Haberide kapsayan birçok kurum, dernek, vakıf, federasyon, kişi ve çevrelere KARŞI bu oluşumun basın açıklamarını bu temelde yayınlama ve değerlendirme durumuna itelendiğimizi belirtmek isteriz.

İçlerinde namaz kılan, MHP'den Vekil aday adaylığına başvurmuş olan, hacca giden, Türk ırkçılığı yapan, İran islam devleti güdümünde çalışmalar yürüten, MHP'li olduğunu saklamayan, İran'da eğitim alan, faşist Ozan Arif'e methiyeler düzen Tahir Aslandaş, şarlatan Baki Güngör, gri pasaportlu Remzi Özbalı gibi isimlerinde yer aldığı ve duruş bazında yurtiçinde sırtını devlete, yurtdışında sırtını İran İslam devletine yaslayan isimler ve ilgili açıklamaları aşağıda yer alıyorlar.

Video link: https://www.facebook.com/huseyinhurrem.ulusoy/videos/3124555887640705/


MHP'li faşist Hüseyin Hürrem Ulusoy gibi Irkçı-milliyetçilere hizmet eden Milliyetçi Medya isimli ırkçı internet web sitesi gelişmeyi şu resim ve yazıyla duyurdu:
milliyetci-medya.jpg
milliyetci-medya2.jpg
 

BASINA ve TÜM CANLARA,
1.) Aleviliğin temel kurumu olan ocaklar ve bu ocaklardaki dedelerin Aleviliğin asıl temsilcileri olduğu bilinen bir gerçektir. Son yıllarda Alevîliği yola inananlar değil, adeta yolu yıkmaya çalışanlar temsil ediyormuş gibi bir görüntü oluşmuştur. Buna karşı çıkan ocak mensubu dedeler bir araya gelerek Ocakzadeler Meclisi’ni oluşturmuştur. Bu nedenlerle de, Ocakzadeler Meclisi, Alevi toplumunu temsil hakkına sahiptir.
2.) Ocakzadeler Meclisi, ocakları reddeden ve Alevi inancının temel işleyişi olan “El ele el Hakk’a” anlayışını yozlaştıran, dejenere ederek özünden koparan, Alevi toplumunu ve inancını, kendi marjinal örgütlenmesine hedef kitle alan; Hakk Muhammed Ali, Kur’an, Ehlibeyt ve On İki İmam inanç ve itikadından koparmaya çalışanlara karşı kurulmuştur.
3.) Ocakzadeler Meclisi’nin Alevilik konusundaki temel görüşleri de şöyledir:
- Hz. Ali’yi, Alevi inancının dışına itmek, bütün ocakları yok saymaktır. Çünkü ocaklarımız On İki İmam yoluyla Hz. Ali’ye bağlıdır. Bütün ocakların atası, Hz.Muhammed ve Hz. Ali olup anaları da Hz. Hatice’tül Kübra ve Hz. Fatıma’tüz Zehra’dır.
- Yolumuz, Adem atadan Muhammed Mustafa arasında gelmiş geçmiş cümle peygamberleri ve ilahi kitapları hak bilir
- Allah Muhammed Ali Yolu’nda yürürüz. Ehlibeyt’i sever, On İki İmam’ın imametini hak bilir, Horasan ve Anadolu Erenleri’nin irfani çizgisini benimseriz.
- Dört kapı kırk makam ile “insan-ı kâmil” olma yolunda bacı-kardeş bakışı ve on iki hizmet ile cem oluruz.
- Yolumuzda dil, din, ırk, renk ve cins ayırmadan 72 millete aynı nazarla bakarız.
- Yolumuz sevgi, hoşgörü, muhabbet, şefkat ve erdem yoludur.
- Yolumuz insana ve insanlığa hizmet yoludur.
- Yolumuz ilim, irfan, kemalet ve marifet yoludur.
- Yolumuz, ikrar ve iman üzeredir.
- Muharrem ayı ve Hızır ayı oruç ayımızdır.
4.) Ocak yapılanması içinde talip, rehber, pir/dede, mürşit yani “El ele, el Hakk’a” düsturuyla hareket ederiz. Aleviliği özgün hâli ile yaşar, yaşatır ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleriz.
5.) Bütün ocaklarımız haktır, hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Alevi inancının kırmızı çizgisi olan Hz. Ali’yi Aleviliğin dışına itmek Hz. Ali’siz, Ehlibeyt’siz, On İki İmam’sız bir Alevilik icat eden ve Alevilik inancını kendilerine uyarlamak isteyenlere asla yol verilmeyecektir.
6.) Çalışmalarımızda hedefimiz, Aleviliğin İslam ile bağını koparıp farklı bir din olarak göstermek isteyen haricilerle, yol yezitleriyle mücadele etmek olacaktır.
7.) Ocakzadeler Meclisi, toplumsal barışı savunur ve buna katkı sunar.
8.) Ocakzadeler Meclisi, hiçbir inancı yargılamaz, ön yargıyla da
bakmaz.
9.) Ocakzadeler Meclisi, çağdaş dünyanın hukuk normlarını benimser; laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti anlayışını destekler ve gelişmesini sağlamak için katkıda bulunur.
10.)Ocakzadeler Meclisi, milli birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi esas alır.
11.)Ocakzadeler Meclisi, Aleviliği siyasete alet eden akım ve kurumlara mesafelidir. Her türlü bölücü ve yıkıcı unsurların da karşısında yer alır.
12.)Ocakzadeler Meclisi, Rıza Şehri’nin temel değerlerinin yerleşmesini hedef alır.
13.)Ocakzadeler Meclisi’nin önceliği, Alevi toplumunun temel hak ve özgürlüklere ilişkin sorunlarını, Anayasal ve yasal güvenceye kavuşturmak için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yetkili kişi ve kurumlarıyla görüşmeler yapmak olacaktır.
14.)Ocakzadeler Meclisi, “Yol bir sürek bin bir” ilkesiyle hareket eder ve
bütün ocakları özgün yapılarını koruyarak birliğe davet etmektedir.
15.)Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük özveri ve mücadelelerle kurduğu laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti ve kurucu değerleri de kırmızı çizgimizdir.
OCAKZADELER MECLİSİ

Bu açıklamamıza destek veren Ocakzadeler şunlardır:

Hüseyin Hürrem Ulusoy- Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı
Hüseyin Dedegarkınoğlu-Dede Garkın Ocağı
Ali Timurtaş Özmen-Koluaçık Hacım Sultan Ocağı
Mansur Kılıç- Baba Mansur Ocağı
Baki Güngör-Seyit Harun Nurdede Ocağı
Turan Aydın- Hubyar Sultan Ocağı
Ahmet Aslandoğan- Hıdır Abdal Ocağı
Ahmet Yavuz -Hubyar Sultan Ocağı
Ali Demirtaş-Çoban Baba Ocağı
Ali Küçük -Seyyid Seyfi Ocağı
Arif Bektaş -Seyyid Sultan Cibali Ocağı
Aslan İlhan -Ağuiçen Ocağı
Aydın Acaray -Seyyid Kerim Ocağı
Aydoğdu Dönmez -Cibali Sultan Ocağı
Baki Özdemiroğlu -Hacı Ali Turabı Veli Ocağı
Behzat Varlı-Güvenç Abdal Ocağı
Cafer Kaygusuz-İmam Zeynel Abidin Ocağı
Cem Akbaba -Üryan Hızır Ocağı
Cemal Akbaba -Ali Baba Ocağı
Cemal Tekkeşinoğlu -Ali Baba Ocağı
Cevahir Düzgün -Seyit Harun Nurdede Ocağı
Eray Karayiğit -Yalıncak Sultan Ocağı
Erdal Özdemir -Kureyşan Ocağı
Erol Ulusoy -Koçubaba Ocağı
Ejder Keskin-Seyyid Köse Süleyman Ocağı
Ferdi Kılınç -Seyyid Köse Süleyman Ocağı
Feyzullah Güvenç -Seyyid Mehmet Abdal Ocağı
Hacı Şahin -Şah İbrahim Veli Ocağı
Hakan Samut -Sultan Samut Ocağı
Halil Gültekin-Sarı İsmail Sultan Ocağı
Hamdullah Bektaşoğlu -Hacı Muradı Veli Ocağı
Hasan Bilal -Şah İbrahim Veli Ocağı
Hasan Canbolat -Seyyid Kerim Ocağı
Haydar Aceray-Seyyid Kerim Ocağı
Hüseyin Bektaş-Hubyar Sultan Ocağı
Hüseyin Doğan- Hasan Dede Ocağı
İsmail Soyupak-Kureyşan Ocağı
Kasım Güvercin- Seyyid Seyfi Ocağı
Kudret Ulusoy -Koçubaba Ocağı
Levent Varlı -Güvenç Abdal Ocağı
Mehmet Ali Tutal- Kureyşan Ocağı
Mehmet Demirtaş-Sücaaddin Veli Ocağı
Metin Çıtak-Erarslan Ocağı
Metin Özer -Güvenç Abdal Ocağı
Muhtar Duran-Koluaçık Hacım Sultan Ocağı
Musa Kücük-Seyit Seyfi Ocağı
Mustafa Bor -Şeyh Ahmed Dede Ocağı
Mustafa Dedegarkınoğlu-Dede Garkın Ocağı
Mustafa Tuncer-Hızır Samıt Sultan Ocağı
Mülazım Polat-Haydar Sultan Ocağı
Nazmi Aydedeoğlu -Işık Çakır Sultan Ocağı
Nevzat Canbolat- Seyyid Kerim Ocağı
Nurettin Gedikoğlu -Hıdır Abdal Ocağı
Remzi Özbalı -Hacı Bektaş Veli Ocağı
Rıza Akbaş -İmam Rıza Ocağı
Rıza Kalender-Şah Kalender Veli Ocağı
Sahin Yıldız-Sultan Gözükızıl Ocağı
Selahattin Telci-Hubyar Sultan Ocağı
Serap Ulusoy-Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı
Seyfi Oğuz -Seyyid Köse Süleyman Ocağı
Seyit Ali Güngör-Seyyid Harun Nurdede Ocağı
Soner Canbolat- Seyyid Kerim Ocağı
Süleyman Güngör-Seyit Harun Nurdede Ocağı
Süleyman Kılıç-Baba Mansur Ocağı – Mazgirt/TUNCELİ Şöbek (Yeldeğen) Köyü)
Süleyman Üstüner -Cemal Abdal Ocağı
Şahin Petek - İmam Rıza Ocağı
Şeref Kuzel -Erarslan Ocağı
Şükrü Polat - Şeyh Hasan Ocağı
Tahir Aslandaş - Ali Baba Ocağı
Taner Erdoğan-Seyyid Garip Musa Sultan
Tarık Etçioğlu - Kara Yağmurlu Ocağı
Ulaş Ocak - Teslim Abdal Ocağı Ocağı
Ünal Şahin -Kul Himmet Ocağı
Veli Kargın - Dede Garkın Ocağı
Yılmaz Deniz -Budalalar Ocağı


Alevi haber olarak şunu net olarak belirtmek isteriz ki; hayatta mücadele ve duruş bazında hiçbir karşılıkları olmayan bu isimlerin çoğunu yakınen tanıyoruz. Cemevlerini kendi ekmek tekneleri olarak gören ve birer işletme mantığıyla yürütmeye çalışan bu listedeki birçok isim Aleviliği İslami asimilasyonla yoketmeye çalışan işbirlikçilerden oluşmaktadır.
Açıklamayı dinleyenler ülkede ki tüm sorun ve problemlerin Aleviliğin başını İslam ile başlatmayan çevreler olduğunu sanabilirsiniz. Açıklamadaki milliyetçi ve ırkçı kodlama dikkatlarden kaçmadı.

Şimdi merak ettiğimiz tek nokta ocak adlarını kullanarak bu oluşuma katılan isimlere bağlı oldukları ocaklardaki diğer dedelerin nasıl tepki verecekler?

Bu oluşum aynı zamanda milliyetçi ve İslamcı Aleviler ile Laik ve Modern Aleviler arasındaki ayrışımın ilanı olarak değerlendirebilinir.


Hıdır Ecel / Alevi Haber

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum
İlgili Haberler